Komunikaty

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

dot. ujawnionego ogniska wysoce zjadliwej ptasiej grypy na terenie powiatu sieradzkiego i wyznaczeniem obszaru zapowietrzonego i zagrożonego na terenie powiatu zduńskowolskiego wraz z zaleceniami postępowania przez rolników.

Bezpłatna kastracja zwierząt

Miasto Zduńska Wola rozpoczyna akcję bezpłatnego zabiegu kastracji oraz trwałego oznakowania zwierząt właścicielskich.

XLV sesja Rady Miasta

XLV sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się w dniu 20 stycznia 2022 r. w zdalnym trybie obradowania. Przebieg obrad można śledzić w Internecie.

II ogłoszenie o naborze wniosków

na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Zduńska Wola na rok 2022.

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy jest elementem rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny żywności, energii i gazu.

Zmiany w 500+

Od 1 stycznia 2022 r. nastąpiły zmiany w ramach programu Rodzina 500+.

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej

powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2022 r.”.

Otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2022 r.”

Przejdź do treści