Komunikaty

Sesja Rady Miasta Zduńska Wola na żywo on-line

22 lipca (czwartek) o godz. 8.00 odbędzie się XXXVII sesja Rady Miasta Zduńska Wola. Ze względu na sytuację epidemiologiczną obrady prowadzone będą w trybie on-line, z transmisją na żywo.

XXXVII Sesja Rady Miasta

XXXVII sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się w dniu 22 lipca 2021 r. w zdalnym trybie obradowania.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Zduńska Wola.

Bezpłatna kastracja zwierząt

Urząd Miasta Zduńska Wola rozpoczyna akcję bezpłatnego zabiegu kastracji oraz trwałego oznakowania zwierząt właścicielskich.

Program „Dobry Start” od ZUS

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300+). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS.

Przejdź do treści