Komunikaty

Konkurs ofert

na wybór realizatora zadania publicznego w zakresie profilaktyki chorób pn. „Profilaktyka cukrzycy wśród uczniów szkół podstawowych w 2022 r.”

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne w zakresie „Programu współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

Ogłoszenie

Dotyczy spotkania konsultacyjnego w sprawie odwołań w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na 2023 rok

LV sesja Rady Miasta

LV sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się w dniu 22 września 2022 r. w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26. Przebieg obrad można śledzić w Internecie.

Przejdź do treści