Komunikaty

Rozporządzenia i komunikaty

w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w powiecie łaskim i zduńskowolskim.

LXIII sesja Rady Miasta – 26 stycznia 2023 r.

LXIII sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26. Przebieg obrad można śledzić w Internecie.

Ankieta dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy wszystkie stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe do udziału w badaniu ankietowym, które ma na celu stworzenie aktualnej i rzetelnej bazy organizacji pozarządowych działających w naszym mieście.

LXI sesja Rady Miasta – 21 grudnia 2022 r.

LXI sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się w dniu 21 grudnia 2022 r. (środa) o godz. 9.00 w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26. Przebieg obrad można śledzić w Internecie.

Otwarty konkurs ofert

na realizację w 2023 r. zadania publicznego pn. „Działania na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w zakresie reintegracji społecznej, utrzymywania abstynencji, pomocy rehabilitacyjnej oraz organizowania zajęć interwencyjno-wspierających w 2023 r.”

Przejdź do treści