Komunikaty

LI sesja Rady Miasta

LI sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się w dniu 7 czerwca 2022 r. w zdalnym trybie obradowania. Przebieg obrad można śledzić w Internecie.

Rozkłady jazdy PKP i MPK

Tutaj znajdziesz rozkłady jazdy pociągów PKP dla stacji Zduńska Wola oraz autobusów MPK Zduńska Wola.

Konkurs ofert

na realizację zadania pn. „Pomoc rehabilitacyjna i działania interwencyjno-wspierające dla osób uzależnionych od alkoholu w 2022 r.”

L sesja Rady Miasta

L sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się w dniu 26 maja 2022 r. w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26.

Konkurs ofert

na realizację zadania pn. „Pomoc rehabilitacyjna i działania interwencyjno-wspierające dla osób uzależnionych od alkoholu w 2022 r.”

XLIX sesja Rady Miasta

XLIX sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 r. w zdalnym trybie obradowania. Przebieg obrad można śledzić w Internecie.

Otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2022 r.”

Przejdź do treści