Szukaj
Logo Miasta Zduńska Wola

»

Głosowanie przez pełnomocnika. Jak to zgłosić?

Osoby, które chcą zagłosować w wyborach samorządowych wyznaczonych na 7 kwietnia przez pełnomocnika, powinny zgłosić wniosek najpóźniej do 29 marca.

29 marca upływa termin, do którego powinno się złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa dla osób, które chcą zagłosować przez swojego pełnomocnika. Zgłosić to trzeba do prezydenta miasta.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy, o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Zduńska Wola

Biuro Ewidencji i Dowodów Osobistych – Budynek nr 1, pokój nr 110, tel. 43 825 02 35 lub 43 825 02 36

Siedziba Urzędu: ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola

Adres e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 7:30 – 17:00 oraz wtorek – piątek: 7:30 – 15:30

Termin złożenia prezydentowi miasta oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 5 kwietnia 2024 r. Oświadczenie należy złożyć w godzinach pracy urzędu. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, tj. w dniu 7 kwietnia 2024 r. w godzinach od 7.00 do 21.00, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

Termin złożenia oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa w głosowaniu w drugiej turze upływa w dniu 19 kwietnia 2024 r. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu ponownego głosowania, tj. w dniu 21 kwietnia 2024 r. w godzinach od 7.00 do 21.00, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

Więcej szczegółów na temat głosowania przez pełnomocnika również tutaj:

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/statics/PKW_AKTUALNOSCI/uploaded_files/1707962101_zpow50172024-informacja-o-uprawnieniach-wyborcow-niepelnosprawnym.pdf

Inne komunikaty

Obwieszczenie

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola w rejonie ulic: Paprockiej i Głównej oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zduńskowolanie wybrali prezydenta i radnych

Konrad Pokora został wybrany prezydentem Zduńskiej Woli na następną kadencję. Wygrał wybory w pierwszej turze z wynikiem 60,45 proc. Mieszkańcy Zduńskiej Woli wybrali także Radę Miasta Zduńska Wola.

Zadbaj o swojego pupila

Lecznica weterynaryjna przy ulicy Kościelnej rozpoczyna bezpłatne kastrowanie psów i kotów. Akcja startuje 4 kwietnia 2024 roku i potrwa do wyczerpania limitu

Zieleń na jedno kliknięcie

Trwa trzecia edycja Zielonego Budżetu Zduńskiej Woli. Opiniowanie projektów zgłoszonych przez mieszkańców trwa do 12 kwietnia br.

Przejdź do treści