Stypendia dla trenerów

Trenerów, którzy doprowadzą swoich podopiecznych do znaczących sukcesów sportowych, miasto nagradza stypendiami. Otrzymać mogą je szkoleniowcy pracujący ze sportowcami zamieszkującymi Zduńską Wolę.

Stypendium może otrzymać trener pracujący z osobą mieszkającą w Zduńskiej Woli, która uprawia dyscyplinę sportu znaczącą dla miasta i w ostatnim roku przed złożeniem wniosku:

 • zajęła miejsca od 1 do 6 podczas igrzysk olimpijskich lub mistrzostw świata lub Europy seniorów,
 • zajęła miejsca 1.-3. na igrzyskach olimpijskich młodzieży, młodzieżowych mistrzostwach świata, mistrzostwach świata juniorów lub juniorów młodszych,
 • zajęła miejsca 1.-3. na młodzieżowych mistrzostwach Europy, mistrzostwach Europy juniorów lub juniorów młodszych,
 • zajęła miejsca 1.-3. na mistrzostwach Polski seniorów, młodzieżowych mistrzostwach Polski, mistrzostwach Polski juniorów, juniorów młodszych lub młodzików,
 • zajęła miejsca 1.-3. na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży,
 • została powołana do reprezentacji kraju (kadry narodowej) w dyscyplinie sportu zespołowego.

Zawodnik musi odnieść wymienione wyżej sukcesy w co najmniej jednej z dyscyplin znaczących dla Zduńskiej Woli, czyli dyscyplinie zaliczanej do programu igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich lub wchodzącej w skład współzawodnictwa ogólnopolskiego.

Stypendium wypłacane jest w 12 miesięcznych transzach od stycznia do grudnia danego roku.

Wniosek może złożyć klub lub związek sportowy a także sam trener. Dokumenty przyjmowane są od 1 do 15 października każdego roku i dotyczą sukcesów odniesionych przez zawodnika, którego szkolenie sportowe prowadził trener w okresie od 1 października poprzedniego roku do 30 września danego roku.

Pobierz aktualny wzór wniosku z BIP.

Wniosek możesz złożyć:

 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola,
 • pocztą: Urząd Miasta, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola.

Skontaktuj się z nami, służymy Ci naszą pomocą.

 • Tel.: 43 825-02-32
 • E-mail: k.bekalarczyk@zdunskawola.pl
 • Urząd Miasta, budynek nr 4, pok. 419
Przejdź do treści