Szukaj
Logo Miasta Zduńska Wola

»

Stypendia dla trenerów

Trenerów, zamieszkujących Zduńską Wolę, którzy doprowadzą swoich podopiecznych do znaczących sukcesów sportowych, miasto nagradza stypendiami.

Stypendium może otrzymać trener zamieszkujący w Zduńskiej Woli, prowadzący szkolenie zawodnika uprawiającego dyscyplinę sportu znaczącą dla miasta, który w ostatnim roku przed złożeniem wniosku:

 • zajął miejsce od 1. do 6. podczas igrzysk olimpijskich lub mistrzostw świata lub Europy seniorów,
 • zajął miejsce od 1. do 3. na igrzyskach olimpijskich młodzieży, młodzieżowych mistrzostwach świata, mistrzostwach świata juniorów lub juniorów młodszych,
 • zajął miejsce od 1. do 3. na młodzieżowych mistrzostwach Europy, mistrzostwach Europy juniorów lub juniorów młodszych,
 • zajął miejsce od 1. do 3. na mistrzostwach Polski seniorów, młodzieżowych mistrzostwach Polski, mistrzostwach Polski juniorów, juniorów młodszych lub młodzików,
 • zajął miejsce od 1. do 3. na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży,
 • został powołany do reprezentacji kraju (kadry narodowej) w dyscyplinie sportu zespołowego.

Pamiętać trzeba, że stypendia są przyznawane na podstawie osiągnięć lub wyników sportowych zawodników uzyskanych od 1 października roku poprzedzającego złożenie wniosku do 30 września roku, w którym składa się wniosek.

Zawodnik musi odnieść wymienione wyżej sukcesy w co najmniej jednej z dyscyplin znaczących dla Zduńskiej Woli, czyli dyscyplinie zaliczanej do programu igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich lub wchodzącej w skład współzawodnictwa ogólnopolskiego.

Stypendium wypłacane jest w 12 miesięcznych transzach od stycznia do grudnia danego roku.

Wniosek może złożyć klub lub związek sportowy a także sam trener. Dokumenty przyjmowane są od 1 do 15 października każdego roku i dotyczą sukcesów odniesionych przez zawodnika, którego szkolenie sportowe prowadził trener w okresie od 1 października poprzedniego roku do 30 września danego roku.

Pobierz aktualny wzór wniosku z BIP.

Wniosek możesz złożyć:

 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola,
 • pocztą: Urząd Miasta, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola.

Skontaktuj się z nami, służymy Ci naszą pomocą.

 • Tel.: 43 825-02-32
 • E-mail: k.bekalarczyk@zdunskawola.pl
 • Urząd Miasta, budynek nr 4, pok. 419
Przejdź do treści