Logo Miasta Zduńska Wola

Stypendia dla trenerów

Trenerów, którzy doprowadzą swoich podopiecznych do znaczących sukcesów sportowych, miasto nagradza stypendiami. Otrzymać mogą je szkoleniowcy pracujący ze sportowcami zamieszkującymi Zduńską Wolę.

Stypendium może otrzymać trener pracujący z osobą mieszkającą w Zduńskiej Woli, która uprawia dyscyplinę sportu znaczącą dla miasta i w ostatnim roku przed złożeniem wniosku:

 • zajęła miejsca od 1 do 6 podczas igrzysk olimpijskich lub mistrzostw świata lub Europy seniorów,
 • zajęła miejsca 1.-3. na igrzyskach olimpijskich młodzieży, młodzieżowych mistrzostwach świata, mistrzostwach świata juniorów lub juniorów młodszych,
 • zajęła miejsca 1.-3. na młodzieżowych mistrzostwach Europy, mistrzostwach Europy juniorów lub juniorów młodszych,
 • zajęła miejsca 1.-3. na mistrzostwach Polski seniorów, młodzieżowych mistrzostwach Polski, mistrzostwach Polski juniorów, juniorów młodszych lub młodzików,
 • zajęła miejsca 1.-3. na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży,
 • została powołana do reprezentacji kraju (kadry narodowej) w dyscyplinie sportu zespołowego.

Zawodnik musi odnieść wymienione wyżej sukcesy w co najmniej jednej z dyscyplin znaczących dla Zduńskiej Woli, czyli dyscyplinie zaliczanej do programu igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich lub wchodzącej w skład współzawodnictwa ogólnopolskiego.

Stypendium wypłacane jest w 12 miesięcznych transzach od stycznia do grudnia danego roku.

Wniosek może złożyć klub lub związek sportowy a także sam trener. Dokumenty przyjmowane są od 1 do 15 października każdego roku i dotyczą sukcesów odniesionych przez zawodnika, którego szkolenie sportowe prowadził trener w okresie od 1 października poprzedniego roku do 30 września danego roku.

Pobierz aktualny wzór wniosku z BIP.

Wniosek możesz złożyć:

 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola,
 • pocztą: Urząd Miasta, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola.

Skontaktuj się z nami, służymy Ci naszą pomocą.

 • Tel.: 43 825-02-32
 • E-mail: k.bekalarczyk@zdunskawola.pl
 • Urząd Miasta, budynek nr 4, pok. 419
Przejdź do treści