Szukaj
Logo Miasta Zduńska Wola

»

Stypendia dla sportowców

Zduńskowolscy sportowcy, którzy mogą pochwalić się ponadprzeciętnymi sukcesami, mają szansę na stypendia wypłacane z budżetu miasta. Wnioskować mogą o nie zawodnicy lub w ich imieniu – ich opiekunowie prawni, kluby czy związki sportowe.

Stypendium może otrzymać osoba zamieszkująca Zduńską Wolę, która uprawia dyscyplinę sportu znaczącą dla miasta i w okresie przed złożeniem wniosku:

  • zajęła miejsce od 1. do 6. na igrzyskach olimpijskich lub mistrzostwach świata seniorów lub mistrzostwach Europy seniorów,
  • zajęła miejsce od 1. do 6. na igrzyskach olimpijskich młodzieży, młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy, mistrzostwach świata lub Europy juniorów lub juniorów młodszych,
  • zajęła miejsce od 1. do 6. na mistrzostwach Polski seniorów, młodzieżowych mistrzostwach Polski, mistrzostwach Polski juniorów, ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży, mistrzostwach Polski juniorów młodszych lub mistrzostwach Polski młodzików,
  • zajęła miejsce od 1. do 3. na międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików, ,
  • została powołana do reprezentacji województwa, regionu (ponadwojewódzkiej) lub kraju w dyscyplinie sportu zespołowego.

Pamiętać trzeba, że stypendia są przyznawane na podstawie osiągnięć lub wyników sportowych uzyskanych od 1 października roku poprzedzającego złożenie wniosku do 30 września roku, w którym składa się wniosek.

Zawodnik musi odnieść wymienione wyżej sukcesy w co najmniej jednej z dyscyplin znaczących dla Zduńskiej Woli, czyli dyscyplinie zaliczanej do programu igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich lub wchodzącej w skład współzawodnictwa ogólnopolskiego.

Stypendium wypłacane jest w 12 miesięcznych transzach od stycznia do grudnia danego roku.

Wniosek może złożyć klub lub związek sportowy a także sam zawodnik, jego rodzic lub opiekun prawny. Dokumenty przyjmowane są od 1 do 15 października każdego roku i dotyczą sukcesów odniesionych w okresie od 1 października poprzedniego roku do 30 września danego roku.

Pobierz aktualny wzór wniosku z BIP

Wniosek możesz złożyć:

  • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola,
  • pocztą: Urząd Miasta, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola.

Skontaktuj się z nami, służymy Ci naszą pomocą.

  • Tel.: 43 825-02-32
  • E-mail: k.bekalarczyk@zdunskawola.pl
  • Urząd Miasta, budynek nr 4, pok. 419
Przejdź do treści