Szukaj
Logo Miasta Zduńska Wola

»

Program „Umiem pływać 2022”

Od 4 maja br. Miasto Zduńska Wola realizuje Program powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać”. Program obejmuje 20 godzin pozalekcyjnych i bezpłatnych zajęć nauki pływania dla uczniów klas I-II szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zduńska Wola. Cotygodniowe zajęcia realizowane są w dziewięciu 15-osobowych grupach składających się z uczniów i uczennic danej szkoły. Programem nauki pływania objętych zostało łącznie aż 135 uczniów naszych szkół.

Głównym celem programu jest aktywizacja fizyczna dzieci, nabycie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości.

Uczestnicy zajęć, w trakcie realizacji nauki pływania, zostaną zapoznani również z podstawowymi zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie oraz w pobliżu akwenów wodnych. Ta wiedza może okazać się przydatna już niebawem podczas zbliżających się wakacji.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów pływania w obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji „Relaks” w Zduńskiej Woli przy ul. prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza 20, należącym do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola.

Dokumenty do pobrania:

Harmonogramy zajęć:

Dofinansowanie

Na realizację programu Miasto Zduńska Wola pozyskało dofinansowanie w kwocie 15.000,00 zł, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Całkowita wartość realizowanego zadania wynosi 37.461,88 zł.

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Przejdź do treści