Rada Sportu w Zduńskiej Woli

Radę Sportu w Zduńskiej Woli tworzą przedstawiciele organizacji i instytucji krzewiących w mieście kulturę fizyczną. Jej członków powołuje prezydent miasta.

Rada doradza prezydentowi w zakresie kształtowania strategii rozwoju sportu w Zduńskiej Woli. Opiniuje projekt budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej i oferty o dotacje dla klubów sportowych. Współtworzy także programy rozwoju bazy sportowej.


Aktualny skład Rady Sportu, powołanej w 2018 r. przez prezydenta Konrada Pokorę:

  • Wojciech Kikowski (przewodniczący)
  • Jarosław Kurzawa
  • Marek Marian Lorenc (zastępca przewodniczącego)
  • Sylwester Ryszard Malik (sekretarz)
  • Milena Małgorzata Dutkiewicz
  • Tomasz Włodzimierz Szewczyk
  • Tomasz Jacek Ziółkowski
Przejdź do treści