Szukaj
Logo Miasta Zduńska Wola

»

Nagrody dla ludzi sportu

Zduńska Wola ustanowiła także wyróżnienia i nagrody pieniężne dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Wyróżnienie można otrzymać w związku z uhonorowaniem kariery trenerskiej lub zawodniczej. Na wyróżnienie mogą też liczyć najaktywniejsi popularyzatorzy sportu. Wyróżnieniem jest list gratulacyjny lub statuetka.

Nagrodę w postaci jednorazowej wypłaty pieniężnej może otrzymać osoba, która w związku z podejmowaną działalnością sportową może się pochwalić osiągnięciami o charakterze sportowym o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim,  ponadwojewódzkim, województwa łódzkiego, okręgu rozgrywkowego, powiatu zduńskowolskiego lub Miasta Zduńska Wola.

Wniosek może złożyć klub lub związek sportowy a także sam trener lub inna osoba wyróżniająca się osiągnięciami w działalności sportowej.

Pobierz aktualny wzór wniosku z BIP

Wniosek możesz złożyć:

  • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola,
  • pocztą: Urząd Miasta, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola.

Skontaktuj się z nami, służymy Ci naszą pomocą.

  • Tel.: 43 825-02-32
  • E-mail: k.bekalarczyk@zdunskawola.pl
  • Urząd Miasta, budynek nr 4, pok. 419
Przejdź do treści