Szukaj
Logo Miasta Zduńska Wola

»

Nagrody dla sportowców

Utytułowani zawodnicy poza stypendium mogą też zostać wyróżnieni nagrodami specjalnymi.

Nagrodę sportową w postaci jednorazowej wypłaty pieniężnej może otrzymać osoba mieszkająca w Zduńskiej Woli, która uprawia dyscyplinę sportu znaczącą dla miasta i uzyskała co najmniej jedno z następujących osiągnięć sportowych:

 • reprezentowała kraj podczas igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich, mistrzostw świata seniorów, mistrzostw Europy seniorów;
 • została powołana do reprezentacji województwa, regionu (ponadwojewódzkiej) lub kraju (kadry narodowej) w dyscyplinie sportu zespołowego;
 • zajęła miejsce 1-3 podczas zawodów sportowych o zasięgu międzynarodowym;
 • zajęła miejsce 1-3 podczas zawodów sportowych o zasięgu ogólnopolskim;
 • zajęła miejsce 1-3 podczas zawodów sportowych o zasięgu ponadwojewódzkim;
 • zajęła miejsce 1-3 podczas zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim.

Wyróżnienie w postaci statuetki lub listu gratulacyjnego może otrzymać osoba mieszkająca w Zduńskiej Woli, która uprawia dyscyplinę sportu znaczącą dla miasta i uzyskała co najmniej jedno z następujących osiągnięć sportowych:

 • zajęła 1 miejsce podczas zawodów sportowych o zasięgu powiatowym;
 • zajęła 1 miejsce podczas zawodów sportowych o zasięgu miejskim.

Zawodnik musi odnieść wymienione wyżej sukcesy w co najmniej jednej z dyscyplin znaczących dla Zduńskiej Woli, czyli dyscyplinie zaliczanej do programu igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich lub wchodzącej w skład współzawodnictwa ogólnopolskiego.

Wniosek może złożyć klub lub związek sportowy a także sam zawodnik, jego rodzic lub opiekun prawny. Wnioski należy składać w terminie do 60 dni od dnia osiągnięcia wskazanego we wniosku wyniku sportowego przez zawodnika, nie później jednak niż do dnia 30 listopada danego roku.

Pobierz aktualny wzór wniosku z BIP

Wniosek możesz złożyć:

 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola,
 • pocztą: Urząd Miasta, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola.

Skontaktuj się z nami, służymy Ci naszą pomocą.

 • Tel.: 43 825-02-32
 • E-mail: k.bekalarczyk@zdunskawola.pl
 • Urząd Miasta, budynek nr 4, pok. 419
Przejdź do treści