Logo Miasta Zduńska Wola

Rower miejski

Infrastruktura (stacje rowerowe i rowery) zrealizowana w ramach projektu pn. „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” jest częścią Systemu Wypożyczania Rowerowe Łódzkie.

 

Poza Zduńską Wolą w projekcie partnerskim bierze udział jeszcze 9 miast regionu: Koluszki, Kutno, Łask, Łowicz, Łódź, Pabianice, Sieradz, Skierniewice oraz Zgierz. Liderem projektu jest Województwo Łódzkie.

Unijne dofinansowanie z RPO WŁ 2014-2020: 2 703 320,00 PLN
Budżet państwa dofinansowanie: 318 037,51 PLN
Wkład własny (koszty kwalifikowalne): 159 018,94 PLN

Realizacja projektu: 01.10.2017 r. – 31.10.2019 r.

 

Dofinansowanie dla Miasta Zduńska Wola w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020: 256 271,43 zł Dofinansowanie w wysokości 10% kosztów kwalifikowalnych z budżetu państwa: 30 149,57 zł

W Zduńskiej Woli powstało 12 stacji, na których znajduje się w sumie 96 rowerów do wypożyczenia. Każda stacja składa się z 12 stanowisk, przy których zlokalizowanych jest docelowo 8 rowerów. Pierwsze dwadzieścia minut wypożyczenia będzie darmowe. Za pierwszą godzinę (21-60 minut) zapłacimy 1 zł, kolejna rozpoczęta godzina to 3 zł, a za trzecią i każdą następna trzeba będzie uiścić opłatę w wysokości 5 zł. Pozostawienie roweru poza stacją wiąże się z zapłatą 5 zł, a poza strefą funkcjonowania systemu, – 200 zł. Maksymalnie rower możemy wypożyczyć na 12 godzin – jeżeli ten czas zostanie przekroczony, to wiąże się to z opłatą w wysokości 200 zł. Z kolei kradzież, utrata lub zniszczenie roweru to koszt 2200 zł.

Rozmieszczenie stacji rowerowych w Zduńskiej Woli:

Nazwa stacji rowerowej Adres stacji rowerowej
Świerkowa – Świetlica ul. Świerkowa 65
Karsznice – Plac Zwycięstwa Plac Zwycięstwa
Karsznice – Leśmiana ul. Leśmiana 9
Zduńska – Kępina ul. Zduńska 84
Złota – SP 6 ul. Złota 67
Południe – Gierymskiego ul. Gierymskiego 8
Kobusiewicza – MOSiR ul. Kobusiewicza 2
Łaska – Pogoń ul. Łaska 92
Plac Żelazny – Dworzec Plac Żelazny 3
Łódzka – SP 12 ul. Łódzka
Plac Wolności – Ratusz Plac Wolności 26
Srebrna – Przychodnia ul. Srebrna 11

W celu rozpoczęcia korzystania z Systemu Rowerowe Łódzkie konieczne jest dokonanie rejestracji oraz wniesienie opłaty inicjalnej. Rejestracji można dokonać za pośrednictwem strony www.rowerowelodzkie.pl, dzwoniąc na Infolinię lub za pomocą aplikacji mobilnej Rowerowe Łódzkie dostępnych tutaj:

ANDROID
iOS

 

Wypożyczenie roweru możliwe jest poprzez: aplikację mobilną Rowerowe Łódzkie, przyłożenie sparowanej karty dotykowej RFID lub kontakt z Infolinią. Zwrot roweru następuje poprzez zapięcie Blokady O-lock.

 

Poznaj regulamin Systemu Wypożyczalni Rowerowe Łódzkie dostępny.
Pobierz politykę prywatności. 

 

Strona internetowa województwa łódzkiego:
www.lodzkie.pl

Przejdź do treści