Stypendia sportowe

Od 1 do 15 października 2021 r. można składać wnioski o przyznanie okresowego stypendium sportowego dla zawodników oraz stypendium sportowego dla trenerów na rok 2022.

Okresowe stypendium sportowe przyznawane jest zawodnikowi, będącemu mieszkańcem Miasta Zduńska Wola, który w okresie od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku w dyscyplinie sportu zaliczanej do programu igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich lub wchodzącej w skład współzawodnictwa ogólnopolskiego osiągnął jeden z niżej wymienionych wyników sportowych:

 • zajął miejsce od 1 do 6 podczas igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata seniorów, mistrzostw Europy seniorów;
 • zajął miejsce od 1 do 6 podczas igrzysk olimpijskich młodzieży, młodzieżowych mistrzostw świata, młodzieżowych mistrzostw Europy, mistrzostw świata juniorów, mistrzostw Europy juniorów, mistrzostw świata juniorów młodszych, mistrzostw Europy juniorów młodszych;
 • zajął miejsce od 1 do 6 podczas mistrzostw Polski seniorów, młodzieżowych mistrzostw Polski, mistrzostw Polski juniorów, ogólnopolskiej olimpiady młodzieży, mistrzostw Polski juniorów młodszych, mistrzostw Polski młodzików;
 • zajął miejsce od 1 do 3 podczas międzywojewódzkich mistrzostw młodzików;
 • został powołany do reprezentacji województwa, regionu lub kraju w dyscyplinie sportu zespołowego.

Stypendium sportowe przyznawane jest również trenerowi prowadzącemu szkolenie zawodnika, będącego mieszkańcem Miasta Zduńska Wola, który w dyscyplinie sportu zaliczanej do programu igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich lub wchodzącej w skład współzawodnictwa ogólnopolskiego w okresie od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku osiągnął jeden z niżej wymienionych wyników sportowych:

 • zajął miejsce od 1 do 6 podczas igrzyskach olimpijskich, mistrzostw świata seniorów, mistrzostw Europy seniorów;
 • zajął miejsca od 1 do 3 podczas igrzysk olimpijskich młodzieży, młodzieżowych mistrzostw świata, młodzieżowych mistrzostw Europy, mistrzostw świata juniorów, mistrzostw Europy juniorów, mistrzostw świata juniorów młodszych, mistrzostw Europy juniorów młodszych, mistrzostw Polski seniorów, młodzieżowych mistrzostw Polski, mistrzostw Polski juniorów, ogólnopolskiej olimpiady młodzieży, mistrzostw Polski juniorów młodszych, mistrzostw Polski młodzików;
 • został powołany do reprezentacji kraju w dyscyplinie sportu zespołowego.

Szczegółowe informacje, w tym druki wniosków, dostępne są na stronie internetowej Miasta Zduńska Wola pod adresem: https://zdunskawola.pl/sport-i-zdrowie/stypendia-i-nagrody-sportowe/stypendia-dla-sportowcow/ lub https://zdunskawola.pl/sport-i-zdrowie/stypendia-i-nagrody-sportowe/stypendia-dla-trenerow/  lub w Urzędzie Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12 (budynek nr 4, pokój 405).

Wnioski należy składać osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12 lub za pośrednictwem operatora pocztowego na ww. adres w terminie do 15 października 2021 roku.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się:

 • osobiście: Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12 (budynek nr 4, pokój 405),
 • telefonicznie: tel. (43) 825 02 32,
 • elektronicznie: k.beklarczyk@zdunskawola.pl.

Inne komunikaty

Przejdź do treści