Szukaj
Logo Miasta Zduńska Wola

»

Do skonsultowania strategia z prognozą oddziaływania na środowisko

Konsultacje Strategii Rozwoju Miasta Zduńska Wola 2028+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko będą prowadzone od 10 lutego. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi do projektu dokumentu.

Projekt Strategii Rozwoju Miasta Zduńska Wola 2028+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do wglądu mieszkańców Zduńskiej Woli, którzy będą mogli się z nim zapoznać oraz zgłosić swoje uwagi. Wyłożenie nastąpi 10 lutego, a na uwagi i wnioski Urząd Miasta Zduńska Wola daje czas do 1 marca.

Miasto Zduńska Wola przystąpiło do opracowywania projektu Strategii Rozwoju Miasta Zduńska Wola 2028+, którego przedmiotem jest diagnoza, analiza i wyznaczenie kierunków rozwoju Zduńskiej Woli i działań związanych z ich realizacją. Do publicznego wglądu będzie projekt Strategii Rozwoju Miasta Zduńska Wola 2028+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz stanowiska wymaganych przepisami organów.

Z projektem dokumentu od 10 lutego można zapoznać się w Inkubatorze Inicjatyw Społecznych, Biuro Strategii i Rozwoju Miasta, parter, ul. Łaska 38 w poniedziałek w godz. 9-17 oraz od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30 po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Biura telefonicznie pod nr 43 825 02 34. Dokumenty będą także dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Mieszkańcy mogą  składać uwagi i wnioski od 10 lutego 2024 roku do 1 marca 2024 roku włącznie. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Zduńska Wola.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej pod adresem: Urząd Miasta Zduńska Wola ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola,
  • w formie ustnej do protokołu w Inkubatorze Inicjatyw Społecznych,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. email) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797 ze zm.), pod adresem email: urzad_miasta@zdunskawola.pl.

Inne komunikaty

Dotacje na renowację

Rewitalizacja. Miasto dofinansowuje remont zduńskowolskich zabytków. Składanie wniosków trwa do 30 września 2024 roku

Zielona Zduńska Wola

Wystartowała trzecia edycja Zielonego Budżetu Zduńskiej Woli. Mieszkańcy ekologiczne pomysły mogą zgłaszać do 8 marca br.

LXXX sesja Rady Miasta Zduńska Wola

LXXX sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się 22 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 9.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26. Obrady będą transmitowane w Internecie.

Przejdź do treści