Logo Miasta Zduńska Wola

»

Zabezpiecz swój PESEL

Od piątku, 17 listopada br. mieszkańcy mogą zastrzec swój numer PESEL. Pozwoli to zabezpieczyć dane osobowe przed użyciem ich przez przestępców. Jak to zrobić?

Przestępcy wykorzystują co raz to nowsze metody, aby uśpić czujność potencjalnych poszkodowanych. Oszuści wysyłają wiadomości drogą elektroniczną czy SMS-y z fałszywymi linkami, prowadzącymi w konsekwencji do wyłudzenia danych oraz kradzieży pieniędzy. Innym sposobem jest chęć zdobycia danych w drodze rozmowy telefonicznej.

Jednym ze sposobów ochrony danych osobowych jest możliwość zastrzeżenie numeru PESEL. To rozwiązanie jest możliwe od dzisiaj. Przewiduje je ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości. Chodzi m.in. o walkę z wyłudzaniem środków finansowych poprzez zaciąganie np. kredytu na inną osobę bez jej wiedzy i zgody czy wyrobienia duplikatu karty SIM, która może zostać użyta potem do nielegalnego autoryzowania transakcji.

Bank lub inna instytucja finansowa zajrzy do rejestru i sprawdzi, czy Twój numer PESEL jest zastrzeżony. Od 1 czerwca 2024 r. będzie musiała to robić także we własnym interesie.  Jeżeli np. udzieli pożyczki bez weryfikacji PESEL, to nie będzie mogła domagać się zaspokojenia roszczenia z tytułu tej umowy ani też zbyć wierzytelności powstałej z tego tytułu. Z jednym wyjątkiem – gdy umowa została zawarta online, a pożyczkobiorca został uwierzytelniony z wykorzystaniem indywidualnych danych uwierzytelniających .

Sprawdzanie rejestru PESEL przeprowadzi nie tylko bank, ale także m.in. leasingodawca, operator telefonii komórkowej przed wydaniem duplikatu SIM, a także notariusz przed dokonaniem czynności notarialnej dotyczącej sprzedaży  lub obciążenia nieruchomości oraz sporządzeniu pełnomocnictwa do dokonania takich czynności.

Jak zabezpieczysz swoje dane?

 1. Tradycyjnie w Urzędzie Miasta. Biuro Ewidencji i Dowodów Osobistych przy ul. Stefana Złotnickiego 12 obsługuje mieszkańców od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Zapraszamy do umawiania telefonicznego terminu i godziny wizyty (nr tel.: 43 825 02 35 oraz 43 825 02 36)
 2. Elektronicznie na stronie internetowej
 • Zaloguj się za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu, bankowości elektronicznie lub aplikacji mObywatel.
 • Wybierz Twoje dane, następnie kliknij Rejestr Zastrzeżeń PESEL.
 • Wybierz „Zastrzeż PESEL” lub „Cofnij zastrzeżenie” – jeśli chcesz cofnąć zastrzeżenia.

Kto będzie zobowiązany do weryfikacji zastrzeżenia?

 • Banki/SKO
 • Firmy pożyczkowe
 • Firmy telekomunikacyjne
 • Notariusze
 • Sądy

 Przykładowe czynności wymagające weryfikacji zastrzeżenia:

 • Pożyczki
 • Rachunek bankowy (konto)
 • Kredyt / pożyczka
 • Karta kredytowa
 • Leasing konsumencki
 • Wydanie duplikatu karty SIM
 • Sprzedaż nieruchomości

Inne komunikaty

Informacja

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola obejmującego obszar w rejonie ulicy Mickiewicza

Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczące petycji przeciwko planom budowy spalarni odpadów na terenie Miasta Zduńska Wola.

Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej

opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2024 r.”

Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej

opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2024 r.”

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów

w skład komisji konkursowej opiniującej oferty otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego pn. „Realizacja zadań przez placówkę wsparcia dziennego w 2024 r.”

Przejdź do treści