Logo Miasta Zduńska Wola

XIII sesja Zduńskowolskiej Rady Seniorów

XIII sesja Zduńskowolskiej Rady Seniorów odbędzie się w dniu 12 września 2023 r. o godz. 10.00 w Inkubatorze Inicjatyw Społecznych Zduńska Wola.

Zduńska Wola, dn. 17 sierpnia 2023 r.

Na podstawie § 21 Statutu Zduńskowolskiej Rady Seniorów zwołuję XIII sesję Zduńskowolskiej Rady Seniorów, która odbędzie się w dniu 12 września 2023 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Inkubatorze Inicjatyw Społecznych Zduńska Wola, ul. Łaska 38 – I piętro, sala słoneczna.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Zduńskowolskiej Rady Seniorów.
  4. Wybór sekretarza obrad Rady.
  5. Informacja na temat zrealizowanych zadań od ostatniej sesji i omówienie zadań do realizacji na najbliższy okres.
  6. Zgłaszanie zapytań, wniosków i postulatów przez radnych.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie obrad XIII sesji Zduńskowolskiej Rady Seniorów.

Przewodnicząca Zduńskowolskiej
Rady Seniorów
Maria Donat

Inne komunikaty

Kampania społeczna: SADZA PŁONIE, CZAD ZABIJA, ŻYJ!

Ruszyła 4. edycja kampanii pod hasłem „Sadza Płonie. Czad Zabija. Żyj!”, mająca na celu uświadomienie o zagrożeniach związanych ze smogiem, pożarami, zaczadzeniami oraz poinformowanie o konieczności i możliwościach zapobiegania skutkom tych niebezpiecznych zdarzeń.

Konkurs ofert

Konkurs ofert na wybór realizatora zadania publicznego w zakresie profilaktyki chorób pn. „Profilaktyka raka prostaty dla mężczyzn powyżej 40. roku życia zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola w 2023 r.”

Zduńska Wola decyduje

Dziesiąta edycja zduńskowolskiego Budżetu Obywatelskiego. Wystartowało głosowanie na pomysły zgłoszone przez mieszkańców

LXXIV sesja Rady Miasta Zduńska Wola

LXXIV sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się 21 września 2023 r. (czwartek) o godz. 9:00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26. Przebieg obrad można śledzić w Internecie.

Przejdź do treści