Unieważnienie konkursu w zakresie pomocy społecznej

Prezydent Miasta Zduńska Wola wydał Zarządzenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadania publicznego samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2020 roku”.

Zarządzenie

Inne komunikaty

Przejdź do treści