Pieniądze na działania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym podzielone

Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla mieszkańców  miasta Zduńska Wola w 2018 roku. Obejmował on następujące zadania:

Zadanie nr 1: „Działalność na rzecz utrzymywania abstynencji i krzewienia idei trzeźwości oraz wspieranie zajęć profilaktyczno–rehabilitacyjnych na rzecz osób uzależnionych  i członków ich rodzin”;
Zadanie nr 2: „Wspieranie działań edukacyjnych, terapeutyczno- szkoleniowych i psychologicznych na rzecz osób uzależnionych i członków ich rodzin, w tym dzieci i młodzieży”.

Poniżej wykaz zadań i realizujących je podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z wysokością udzielonych dotacji w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla mieszkańców miasta Zduńska Wola w 2018 roku:

Nr oferty Nazwa podmiotu, adres Nr zadania Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji (w zł)
1. Fundacja Przystań z Nami, ul. Jana Kazimierza 11/8, 98-220 Zduńska Wola Nr 2 Wspieranie działań edukacyjnych, terapeutyczno-szkoleniowych i psychologicznych na rzecz osób uzależnionych i członków ich rodzin, w tym dzieci i młodzieży. 26 000
2. Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „WOLA”, ul. Szadkowska 29, 98-220 Zduńska Wola Nr 1 Działalność na rzecz utrzymywania abstynencji i krzewienia idei trzeźwości oraz wspieranie zajęć profilaktyczno-rehabilitacyjnych na rzecz osób uzależnionych i członków ich rodzin 17 157

Termin realizacji zadań:  maj – grudzień 2018 r.

DO POBRANIA:
Zarządzenie Nr 246/18 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla mieszkańców miasta Zduńska Wola w 2018 roku.

 

Inne komunikaty

Przejdź do treści