Projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na rok 2023

Zobacz jakie projekty zgłoszone zostały w kategoriach "Inwestycje lokalne" oraz "Wydarzenia".

Kategoria „Inwestycje lokalne” -> pobierz plik

Kategoria „Wydarzenia” -> pobierz plik

Szczegółowe informacje o zgłoszonych projektach znajdują się na stronie: https://zdunskawola.budzet-obywatelski.org/projekty.

 

Inne komunikaty

Konkurs ofert

na realizację w 2022 r. zadania publicznego pn. „Pomoc psychologiczna w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii oraz uzależnień behawioralnych”

Konkurs ofert

na realizację w 2022 r. zadania publicznego pn. „Pomoc psychologiczna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych”

Trening systemu alarmowania

Zgodnie z zarządzeniem Nr 131/2022  Wojewody Łódzkiego z dnia  18 lipca 2022 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza nabór na składanie wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Zduńska Wola w terminie do 30 września 2022 roku

Przejdź do treści