Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Ochrony Zwierząt

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Ochrony Zwierząt i Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt przy Urzędzie Miasta Zduńska Wola

Serdecznie zapraszam na Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Ochrony Zwierząt i Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt, które odbędzie się w dniu 28 września 2022 roku (środa) o godzinie 12:15 w Gabinecie Radnego Urzędu Miasta Zduńska Wola, przy ul. Stefana Złotnickiego 12.

 

Planowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie bieżących spraw i problemów związanych z ochroną zwierząt na terenie Miasta.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zamknięcie Obrad.

 

Przewodnicząca Komisji

 Aldona Piotrowska

 

 

 

 

 

 

 

Inne komunikaty

Konkurs ofert

na wybór realizatora zadania publicznego w zakresie profilaktyki chorób pn. „Profilaktyka cukrzycy wśród uczniów szkół podstawowych w 2022 r.”

Przejdź do treści