Logo Miasta Zduńska Wola

»

Ogłoszenie wyników budżetu obywatelskiego 2024

Sprawdź, które projekty uzyskały największą liczbę głosów i zostały wybrane do realizacji.

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 28 regulaminu przyjętego uchwałą nr XLIX/806/22 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola  (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 2992)  informuję, że do realizacji wybrane zostały projekty:

 

Lp. Kategoria INWESTYCJE LOKALNE

Liczba głosów

Koszt

1. Dwa otwarte korty tenisowe – Osiedle Południe 751 950 000,00 zł
2. Silne serce Twojego Miasta – defibrylatory AED na wyciągnięcie ręki 390 42 368,00 zł
3. Różowa ławeczka 83 14 400,00 zł

1 006 768,00 zł

Lp. Kategoria WYDARZENIA
1. Sportowy Dzień z Widzewem Łódź 303 31 650,00 zł
2. Piknik Rodzinny – Karsznice 2024 296 36 600,00 zł
3. Zduńska Wola rozwija tenisowe talenty 235 4 940,00 zł
4. Spotkajmy się „Między obrazami” 234 45 000,00 zł
5. Zduńskowolski Piknik Koszykarski 172 32 750,00 zł

150 940,00 zł

RAZEM

1 157 708,00 zł

 

Projekty te uzyskały największą liczbę głosów. Pula środków przeznaczonych na budżet obywatelski Miasta Zduńska Wola na 2024 rok wynosi 1.250 000,00 zł.

Inne komunikaty

Informacja

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola obejmującego obszar w rejonie ulicy Mickiewicza

Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczące petycji przeciwko planom budowy spalarni odpadów na terenie Miasta Zduńska Wola.

Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej

opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2024 r.”

Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej

opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2024 r.”

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów

w skład komisji konkursowej opiniującej oferty otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego pn. „Realizacja zadań przez placówkę wsparcia dziennego w 2024 r.”

Przejdź do treści