Szukaj
Logo Miasta Zduńska Wola

»

Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczące petycji przeciwko planom budowy spalarni odpadów na terenie Miasta Zduńska Wola.

OGŁOSZENIE

W dniach 15 i 16 listopada 2023 r. w Urzędzie Miasta Zduńska Wola zostały złożone trzy petycje przeciwko planom budowy spalarni odpadów na terenie Miasta Zduńska Wola. Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach, działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 poz. 870), zarządza się łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy wynosi 2 tygodnie od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia. Bieg terminu rozpatrzenia petycji wielokrotnej będzie liczył się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ustawy o petycjach, sposób załatwienia petycji zostanie ogłoszony na niniejszej stronie, co zastąpi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ww. ustawy.

Informacja o przebiegu rozpatrzenia petycji nr 8/2023 pod adresem: https://bip.zdunskawola.pl/petycja/11647/petycja-nr-8-2023

Inne komunikaty

Dotacje na renowację

Rewitalizacja. Miasto dofinansowuje remont zduńskowolskich zabytków. Składanie wniosków trwa do 30 września 2024 roku

Zielona Zduńska Wola

Wystartowała trzecia edycja Zielonego Budżetu Zduńskiej Woli. Mieszkańcy ekologiczne pomysły mogą zgłaszać do 8 marca br.

LXXX sesja Rady Miasta Zduńska Wola

LXXX sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się 22 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 9.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26. Obrady będą transmitowane w Internecie.

Przejdź do treści