Logo Miasta Zduńska Wola

Ogłoszenie o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych lub elementów elewacji na terenie miasta Zduńska Wola w roku 2023

Zduńska Wola, dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Polsce wyroby zawierające azbest powinny zostać usunięte do roku 2032.

Miasto chcąc wspierać mieszkańców Zduńskiej Woli, którzy zwrócili się z prośbą do Prezydenta Miasta Zduńska Wola o udzielenie dofinansowania na odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest wystąpiło do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z wnioskiem o dofinansowanie zadania polegającego na „Demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych lub elementów elewacji na terenie miasta Zduńska Wola w roku 2023”.

Powyższe zadanie zrealizowano dla 13 posesji na terenie Miasta Zduńska Wola w tym 10 posesji zakwalifikowano do transportu i unieszkodliwienia pokrycia dachowego wykonanego z płyt azbestowo-cementowych (ilość wyrobów zawierających azbest wyniosła 16,29 Mg) natomiast 3 posesje zakwalifikowano do demontażu, transportu i unieszkodliwienia pokrycia dachowego wykonanego z płyt azbestowo-cementowych (ilość wyrobów zawierających azbest wyniosła 7,53 Mg).

W wyniku realizacji programu poprzez udzielenie mieszkańcom pomocy finansowej w roku 2023 z terenu miasta usunięto łącznie 23,82 Mg wyrobów zawierających azbest.

Koszt całkowity zadania: 17 875,08 zł

Dotacja WFOŚiGW w Łodzi: 11 410,00 zł

Środki własne Miasta Zduńska Wola: 6 465,08 zł

Link do strony internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: www.wfosigw.lodz.pl (https://www.wfosigw.lodz.pl).

wz. PREZYDENTA MIASTA

Paweł Szewczyk

Zastępca Prezydenta

Inne komunikaty

Kampania społeczna: SADZA PŁONIE, CZAD ZABIJA, ŻYJ!

Ruszyła 4. edycja kampanii pod hasłem „Sadza Płonie. Czad Zabija. Żyj!”, mająca na celu uświadomienie o zagrożeniach związanych ze smogiem, pożarami, zaczadzeniami oraz poinformowanie o konieczności i możliwościach zapobiegania skutkom tych niebezpiecznych zdarzeń.

Konkurs ofert

Konkurs ofert na wybór realizatora zadania publicznego w zakresie profilaktyki chorób pn. „Profilaktyka raka prostaty dla mężczyzn powyżej 40. roku życia zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola w 2023 r.”

Zduńska Wola decyduje

Dziesiąta edycja zduńskowolskiego Budżetu Obywatelskiego. Wystartowało głosowanie na pomysły zgłoszone przez mieszkańców

LXXIV sesja Rady Miasta Zduńska Wola

LXXIV sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się 21 września 2023 r. (czwartek) o godz. 9:00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26. Przebieg obrad można śledzić w Internecie.

Przejdź do treści