Szukaj
Logo Miasta Zduńska Wola

»

Ogłoszenie o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych lub elementów elewacji na terenie miasta Zduńska Wola w roku 2023

Zduńska Wola, dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Polsce wyroby zawierające azbest powinny zostać usunięte do roku 2032.

Miasto chcąc wspierać mieszkańców Zduńskiej Woli, którzy zwrócili się z prośbą do Prezydenta Miasta Zduńska Wola o udzielenie dofinansowania na odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest wystąpiło do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z wnioskiem o dofinansowanie zadania polegającego na „Demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych lub elementów elewacji na terenie miasta Zduńska Wola w roku 2023”.

Powyższe zadanie zrealizowano dla 13 posesji na terenie Miasta Zduńska Wola w tym 10 posesji zakwalifikowano do transportu i unieszkodliwienia pokrycia dachowego wykonanego z płyt azbestowo-cementowych (ilość wyrobów zawierających azbest wyniosła 16,29 Mg) natomiast 3 posesje zakwalifikowano do demontażu, transportu i unieszkodliwienia pokrycia dachowego wykonanego z płyt azbestowo-cementowych (ilość wyrobów zawierających azbest wyniosła 7,53 Mg).

W wyniku realizacji programu poprzez udzielenie mieszkańcom pomocy finansowej w roku 2023 z terenu miasta usunięto łącznie 23,82 Mg wyrobów zawierających azbest.

Koszt całkowity zadania: 17 875,08 zł

Dotacja WFOŚiGW w Łodzi: 11 410,00 zł

Środki własne Miasta Zduńska Wola: 6 465,08 zł

Link do strony internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: www.wfosigw.lodz.pl (https://www.wfosigw.lodz.pl).

wz. PREZYDENTA MIASTA

Paweł Szewczyk

Zastępca Prezydenta

Inne komunikaty

Rusza program „Umiem pływać”

Rozpoczyna się rekrutacja do Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W Zduńskiej Woli zajęcia odbywać się będą na basenie przy szkole nr 9.

Ogłoszenie o naborze

Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Sportu w Zduńskiej Woli kadencji 2024 – 2029

Uwaga na oszustów na „Czyste powietrze”

Uwaga na oszustów powołujących się na współpracę z Urzędem Miasta Zduńska Wola. Przekonują do podpisania umowy, z której trudno się potem wyplątać, a jej zerwanie obwarowują wysoką karą. Miasto nie prowadzi żadnej takiej akcji.

Jak dotrzeć do swojego radnego?

Jak skontaktować się z miejskim radnym? Można to zrobić przez służbowy adres mailowy, jaki ma każdy radny Rady Miasta Zduńska Wola. W ten sposób sprawa mieszkańca dotrze bezpośrednio do jego przedstawiciela w samorządzie.

I sesja Rady Miasta Zduńska Wola

I sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się 6 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 13.00, w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli, Plac Wolności 26. Obrady będą transmitowane w Internecie.

Przejdź do treści