Ogłoszenie

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji ds. budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na rok 2023

PREZYDENT MIASTA ZDUŃSKA WOLA
OGŁASZA
NABÓR PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
DO KOMISJI DS. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA ZDUŃSKA WOLA NA ROK 2023

Na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu  budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola w związku z Uchwałą nr XLIX/806/22 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2992) ogłaszam nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji ds. budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na rok 2023 rok.

 1. Do zadań Komisji ds. budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola należy:
  1. sporządzenie listy projektów przyjętych i odrzuconych, tj. zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do głosowania: w terminie do dnia 7 września 2022 r.,
  2. opiniowanie zasadności odwołań złożonych przez wnioskodawców, których projekty zostały odrzucone: w terminie do dnia 22 września 2022 r.,
  3. przeprowadzenie głosowania: w terminie od dnia 26 września do dnia 12 października 2022 r.,
  4. ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania: w terminie od dnia 13 października 2022 r. do dnia 19 października 2022 r.
 2. Zgłoszenia do udziału w pracach Komisji należy dokonać do dnia 4 lipca 2022 r. na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.
 3. W pracach Komisji może uczestniczyć maksymalnie dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych – o zakwalifikowaniu do Komisji decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.

 

Załączniki:

Inne komunikaty

Konkurs ofert

na realizację zadania pn. „Pomoc psychologiczna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych”.

LII sesja Rady Miasta

LII sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r. w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26.

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. informują, że w dniach od 3 do 10 lipca 2022 r. nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej na terenie miasta Zduńska Wola.

Przejdź do treści