Szukaj
Logo Miasta Zduńska Wola

LXXIV sesja Rady Miasta Zduńska Wola

LXXIV sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się 21 września 2023 r. (czwartek) o godz. 9:00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26. Przebieg obrad można śledzić w Internecie.

Zduńska Wola, dn. 13 września 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) zwołuję LXXIV sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 21 września 2023 r. (czwartek) o godz. 9.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).


Obrady sesji będą nagrywane i transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Najbliższe obrady będzie można śledzić, za pomocą jednego z niżej wymienionych linków:

Uprzejmie informujemy, że w przypadku problemów z odbiorem sesji Rady Miasta prosimy o wybranie serwera zapasowego (Polska #1 lub Polska #2).


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXIII sesji Rady Miasta.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Wnioski obywatelskie.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2023 r. (druk nr 123/23 z dnia 13.09.2023 r.).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2023 r. (druk nr 124/23 z dnia 13.09.2023 r.).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 125/23 z dnia 13.09.2023 r.).
 9. Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027:
  1. przedstawienie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
  2. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika (druk nr 112/23 z dnia 11.09.2023 r.),
  3. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  4. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu głosowania w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych (druk nr 115/23 z dnia 11.09.2023 r.),
  5. przeprowadzenie głosowania,
  6. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych (druk nr 116/23 z dnia 11.09.2023 r.),
  7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych (druk nr 117/23 z dnia 11.09.2023 r.),
  8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych (druk nr 118/23 z dnia 11.09.2023 r.).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Miastem Zduńska Wola a właścicielami nieruchomości zamiennej (druk nr 108/23 z dnia 06.09.2023 r.).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 114/23 z dnia 11.09.2023 r.).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkania, w tym dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej dla kryteriów pierwszeństwa oraz określenia maksymalnej wysokości obowiązkowej kaucji zabezpieczającej umowę najmu (druk nr 122/23 z dnia 13.09.2023 r.).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe komunikacji miejskiej oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych (druk nr 113/23 z dnia 11.09.2023 r.).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (druk nr  119/23 z dnia 12.09.2023 r.).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 120/23 z dnia 12.09.2023 r.).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola w rejonie ulicy Mickiewicza (druk nr 109/23 z dnia 06.09.2023 r.).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu „Zasłużony dla Miasta Zduńskiej Woli” (druk nr 110/23 z dnia 08.09.2023 r.).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu „Zasłużony dla Miasta Zduńskiej Woli” (druk nr 111/23 z dnia 08.09.2023 r.).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku (druk nr 121/23 z dnia 13.09.2023 r.).
 20. Syntetyczna analiza ekonomiczno-finansowa spółek prawa handlowego, w których Miasto Zduńska Wola ma 100% udziałów za okres 2022 roku:
  Spółki – analiza – pismo przewodnie.pdf

  1. Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Spółka z o.o.,
  2. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o.o.,
  3. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zduńskiej Woli Spółka z o.o.,
  4. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o. o. w Zduńskiej Woli,
  5. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” Spółka z o.o. w Zduńskiej Woli.
 21. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli za I półrocze 2023 r.
 22. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 23. Sprawy różne.
 24. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 25. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady
Jakub Trenkner

Inne komunikaty

II sesja Rady Miasta Zduńska Wola

II sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się 29 maja 2024 r. (środa) o godz. 9.00, w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli, Plac Wolności 26. Obrady będą transmitowane w Internecie.

Rusza program „Umiem pływać”

Rozpoczyna się rekrutacja do Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W Zduńskiej Woli zajęcia odbywać się będą na basenie przy szkole nr 9.

Ogłoszenie o naborze

Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Sportu w Zduńskiej Woli kadencji 2024 – 2029

Uwaga na oszustów na „Czyste powietrze”

Uwaga na oszustów powołujących się na współpracę z Urzędem Miasta Zduńska Wola. Przekonują do podpisania umowy, z której trudno się potem wyplątać, a jej zerwanie obwarowują wysoką karą. Miasto nie prowadzi żadnej takiej akcji.

Przejdź do treści