Listy projektów dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na 2023 r.

Listy projektów dopuszczonych do głosowania, w podziale na inwestycje i wydarzenia.

Prezydent Miasta rozpatrzył dwa odwołania od decyzji Komisji ds. budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na 2023 rok, która nie zakwalifikowała projektów do głosowania mieszkańców:

  • SRM.152.3.2022.17. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie całego miasta. Zakupienie żywności. Usługi weterynaryjne. Środki na zdarzenia.
  • SRM.152.3.2022.28. Budowa dwóch otwartych ceglanych kortów tenisowych na MOSIR Relaks przy ul Kobusiewicza.

We wszystkich przypadkach decyzja Komisji została podtrzymana. Decyzja prezydenta jest rozstrzygająca i otwiera drogę do prezentacji ostatecznego kształtu kart do głosowania.

Listy projektów dopuszczonych do głosowania, w podziale na inwestycje i wydarzenia dostępne są poniżej.

Inne komunikaty

Konkurs ofert

na wybór realizatora zadania publicznego w zakresie profilaktyki chorób pn. „Profilaktyka cukrzycy wśród uczniów szkół podstawowych w 2022 r.”

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne w zakresie „Programu współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

Przejdź do treści