Logo Miasta Zduńska Wola

»

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Jeśli Twojemu dziecku trudno się skoncentrować, jąka się lub nie potrafi nawiązać kontaktu z rówieśnikami, skorzystaj z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Specjaliści świadczą pomoc nieodpłatnie.

Skorzystanie z porady psychologa polecamy zwłaszcza rodzicom i opiekunom dzieci, które:

 • mają trudności w sferze poznawczej,
 • nie potrafią skoncentrować uwagi,
 • mają problemy emocjonalne,
 • są nadmiernie zestresowane,
 • mają kłopoty w odżywianiu (bulimia, anoreksja).

Skorzystanie z porady pedagoga polecamy zwłaszcza rodzicom i opiekunom dzieci, które:

 • mają  trudnościach w nauce,
 • mają problemy z poprawnym pisaniem i czytaniem,
 • nie potrafią nawiązywać relacji z ludźmi,
 • mają skłonności do uzależnień.

Skorzystanie z porady logopedy polecamy zwłaszcza rodzicom i opiekunom dzieci, które:

 • mają trudności w porozumiewaniu się,
 • jąkają się, mówią niepłynnie lub niewyraźnie,
 • źle wymawiają głoski.
 • chcą wykonywać zawód aktora, dziennikarza lub nauczyciela.

Skorzystanie z porady doradcy zawodowego polecamy zwłaszcza rodzicom i opiekunom dzieci, które:

 • stają przed wyborem nowej szkoły lub kierunku studiów,
 • zastanawiają się nad profilowaniem swojej edukacji,
 • mają przeciwwskazania medyczne do wykonywania niektórych zawodów.

Skorzystanie z porady surdopedagoga polecamy zwłaszcza rodzicom i opiekunom dzieci, u których pojawiły się trudności w nauce związane ze słuchem.

Skorzystanie z porady tyflopedagoga polecamy zwłaszcza rodzicom i opiekunom dzieci, u których pojawiły się trudności w nauce związane z widzeniem.

Skontaktuj się bezpośrednio z placówką!

Przejdź do treści