Logo Miasta Zduńska Wola

»

Miejski Dom Kultury

Miejski Dom Kultury jest centralnym ośrodkiem życia kulturalnego Zduńskiej Woli. Jest też dosłownie centralnym ośrodkiem miejskiego krajobrazu – zajmuje bowiem nowoczesny budynek Ratusza, który wzniesiono na pl. Wolności, w sercu miasta.

Miejski Dom Kultury upowszechnia różne nurty kultury i sztuki, co znajduje odzwierciedlenie w bogatym programie wydarzeń kulturalnych. Organizując zajęcia twórcze, warsztaty i szkolenia, inspiruje do rozwoju osobistego i społecznego. Pełni także rolę Zduńskowolskiego Centrum Integracji – buduje przestrzeń wzajemnego poznawania się mieszkańców, wspólnej rozmowy, wymiany myśli i poglądów. W ramach Miejskiego Domu Kultury działa Kino Ratusz.

Chcesz wiedzieć więcej o działalności Miejskiego Domu Kultury?

Odwiedź stronę internetową MDK:  www.mdk-zdunskawola.pl

Szukasz repertuaru Kina Ratusz?

Harmonogram seansów znajdziesz na stronie: www.kinoratusz.com

Kontakt

https://zdunskawola.pl/kontakt/jednostki-organizacyjne/miejski-dom-kultury/

Przejdź do treści