Szkoły artystyczne

W Zduńskiej Woli działają szkoły artystyczne o profilu muzycznym i plastycznym. Ta druga prowadzi edukację z przedmiotami ogólnokształcącymi.

Zduńska Wola, Al. Kościuszki 3

www.psmzw.pl

Szkoła Muzyczna I stopnia ma charakter szkoły umuzykalniającej. Rozwija uzdolnienie muzyczne, przygotowuje uczniów do dalszego zawodowego kształcenia muzycznego i aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym. Szkoła realizuje wyłącznie program kształcenia muzycznego (instrument główny i teorię), bez przedmiotów ogólnokształcących, w dwóch cyklach nauczania: cykl 6-letni (dla dzieci młodszych) i cykl 4-letni (dla dzieci starszych).

Szkoła Muzyczna II stopnia jest artystyczną szkołą zawodową dającą wykształcenie w zawodzie muzyka. Szkoła realizuje wyłącznie program kształcenia muzycznego (bez przedmiotów ogólnokształcących).

Zduńska Wola, ul. Sieradzka 29

www.lpzdwola.pl

Liceum Plastyczne im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli jest publiczną (bezpłatną) szkołą dla absolwentów gimnazjum. Nauka trwa tu 4 lata. Absolwenci zdobywają zawód: plastyk (egzamin dyplomowy) oraz przystępują do egzaminu maturalnego. Szkoła kształci w zakresie przedmiotów ogólnokształcących oraz artystycznych.

Przejdź do treści