Rekrutacja do szkół podstawowych

Wyjaśniamy krok po kroku, jak złożyć dokumenty rekrutacyjne.

 1. Przejdź do strony systemu rekrutacji do szkół podstawowych:
  https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/zdunskawola.
 2. Załóż w nim swoje konto, a jeśli już je masz – zaloguj się.
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy. Wybierasz w nim szkołę, do której chcesz zapisać swoje dziecko.
  • Miasto podzielone jest na obwody, a do każdego z nich przypisana jest szkoła. Pierwszeństwo przyjęcia do danej placówki mają dzieci, które mieszkają w jej okolicy (czyli w obwodzie).
  • W wyjątkowych sytuacjach możesz zapisać dziecko do innej szkoły niż obwodowa. Możesz to zrobić:
   • jeśli Twoje dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej,
   • jeśli ma rodzeństwo, które uczy się w danej szkole,
   • jeśli pracujesz zawodowo (Ty lub drugi rodzic),
   • w okolicy danej szkoły mieszkają krewni, którzy wspierają Cię w opiece nad dzieckiem.
  • Jeśli chcesz zapisać dziecko do innej szkoły niż obwodowa, możesz we wniosku podać trzy wybrane placówki – od najbardziej do najmniej preferowanej.
  • Pierwszeństwo przyjęcia do danej placówki mają dzieci, które mieszkają w jej okolicy (czyli w obwodzie). Jeśli pozostaną wolne miejsca, przyjmowane są dzieci spoza obwodu.
 4. Wydrukuj formularz i załącz wymagane dokumenty (ich listę znajdziesz na stronie z wnioskiem rekrutacyjnym).
 5. Złóż dokumenty w wybranej szkole:
  • jeśli zapisujesz dziecko do szkoły obwodowej, złóż w niej dokumenty,
  • jeśli zapisujesz dziecko do innej szkoły niż obwodowa, złóż dokumenty w szkole, którą wybrałeś jako pierwszą preferowaną.
 6. Na złożenie dokumentów masz czas do 26 lutego 2021 r.

W pierwszym etapie rekrutacji do zduńskowolskich szkół przyjmowane są dzieci, które mieszkają w Zduńskiej Woli. Osoby spoza miasta rekrutowane będą w etapie rekrutacji uzupełniającej, który zostanie przeprowadzony w terminie od 1.06.2021 r. do 31.07.2021 r., gdy w szkołach pozostaną wolne miejsca.

Przejdź do treści