Szukaj
Logo Miasta Zduńska Wola

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji budowy dróg na osiedlu Nowe Miasto (w obrębie ulic: Świerkowa, Borowa, Leśna).

Zduńska Wola, 31 października 2023 r.

Pobierz: Ostateczna koncepcja – Zduńska Wola os. Nowe Miasto (Świerkowa-Borowa-Leśna).pdf


Zduńska Wola, 21 września 2023 r.

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Pobierz:


Zduńska Wola, 31 sierpnia 2023 r.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Zduńska Wola (inicjator konsultacji) zaprasza mieszkańców osiedla Nowe Miasto w Zduńskiej Woli do uczestnictwa w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest koncepcja budowy dróg na osiedlu Nowe Miasto w obrębie ulic: Świerkowa, Borowa, Leśna w Zduńskiej Woli, zwana dalej „Koncepcją”.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), § 10 załącznika do uchwały nr V/35/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 70, poz. 617 i 618) oraz w związku z zarządzeniem nr 285/23 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych dotyczących koncepcji budowy dróg na osiedlu Nowe Miasto w obrębie ulic: Świerkowa, Borowa, Leśna w Zduńskiej Woli.

Konsultacje dotyczą osób mieszkających na osiedlu Nowe Miasto w obrębie ulic: Świerkowa, Borowa, Leśna w Zduńskiej Woli, zwanych dalej „Mieszkańcami”.

Celem konsultacji jest pozyskanie opinii Mieszkańców na temat Koncepcji oraz dyskusja na temat proponowanych rozwiązań.

Konsultacje odbędą się w formie otwartego spotkania z Mieszkańcami, które odbędzie się 13 września 2023 roku o godz. 16:00 w budynku świetlicy Wspólnoty Lokalnej Nowe Miasto w Zduńskiej Woli przy ulicy Świerkowej 65, planowane zakończenie spotkania o godz. 17.00.

Konsultacje przeprowadzi Komisja Konsultacyjna w składzie:

  1. Paweł Szewczyk – przewodniczący Komisji;
  2. Piotr Borkiewicz – zastępca przewodniczącego Komisji;
  3. Wioleta Nalbert – Kos – sekretarz Komisji;
  4. Edyta Michalak – członek Komisji;
  5. Paweł Sternik – członek Komisji;
  6. Krzysztof Sylla – członek Komisji,

przy udziale Wykonawcy dokumentacji projektowej opracowanej na przedmiotowe zadanie.

Porządek spotkania:

  1. Otwarcie spotkania.
  2. Zaprezentowanie opracowanej przez projektanta Koncepcji.
  3. Dyskusja na temat zaproponowanych w Koncepcji rozwiązań technicznych.
  4. Zamknięcie spotkania.
Do pobrania:

Inne komunikaty

II sesja Rady Miasta Zduńska Wola

II sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się 29 maja 2024 r. (środa) o godz. 9.00, w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli, Plac Wolności 26. Obrady będą transmitowane w Internecie.

Rusza program „Umiem pływać”

Rozpoczyna się rekrutacja do Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W Zduńskiej Woli zajęcia odbywać się będą na basenie przy szkole nr 9.

Ogłoszenie o naborze

Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Sportu w Zduńskiej Woli kadencji 2024 – 2029

Uwaga na oszustów na „Czyste powietrze”

Uwaga na oszustów powołujących się na współpracę z Urzędem Miasta Zduńska Wola. Przekonują do podpisania umowy, z której trudno się potem wyplątać, a jej zerwanie obwarowują wysoką karą. Miasto nie prowadzi żadnej takiej akcji.

Przejdź do treści