Logo Miasta Zduńska Wola

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji budowy dróg na osiedlu Nowe Miasto (w obrębie ulic: Świerkowa, Borowa, Leśna).

Zduńska Wola, 21 września 2023 roku

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Pobierz:


Zduńska Wola, 31 sierpnia 2023 r.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Zduńska Wola (inicjator konsultacji) zaprasza mieszkańców osiedla Nowe Miasto w Zduńskiej Woli do uczestnictwa w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest koncepcja budowy dróg na osiedlu Nowe Miasto w obrębie ulic: Świerkowa, Borowa, Leśna w Zduńskiej Woli, zwana dalej „Koncepcją”.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), § 10 załącznika do uchwały nr V/35/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 70, poz. 617 i 618) oraz w związku z zarządzeniem nr 285/23 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych dotyczących koncepcji budowy dróg na osiedlu Nowe Miasto w obrębie ulic: Świerkowa, Borowa, Leśna w Zduńskiej Woli.

Konsultacje dotyczą osób mieszkających na osiedlu Nowe Miasto w obrębie ulic: Świerkowa, Borowa, Leśna w Zduńskiej Woli, zwanych dalej „Mieszkańcami”.

Celem konsultacji jest pozyskanie opinii Mieszkańców na temat Koncepcji oraz dyskusja na temat proponowanych rozwiązań.

Konsultacje odbędą się w formie otwartego spotkania z Mieszkańcami, które odbędzie się 13 września 2023 roku o godz. 16:00 w budynku świetlicy Wspólnoty Lokalnej Nowe Miasto w Zduńskiej Woli przy ulicy Świerkowej 65, planowane zakończenie spotkania o godz. 17.00.

Konsultacje przeprowadzi Komisja Konsultacyjna w składzie:

  1. Paweł Szewczyk – przewodniczący Komisji;
  2. Piotr Borkiewicz – zastępca przewodniczącego Komisji;
  3. Wioleta Nalbert – Kos – sekretarz Komisji;
  4. Edyta Michalak – członek Komisji;
  5. Paweł Sternik – członek Komisji;
  6. Krzysztof Sylla – członek Komisji,

przy udziale Wykonawcy dokumentacji projektowej opracowanej na przedmiotowe zadanie.

Porządek spotkania:

  1. Otwarcie spotkania.
  2. Zaprezentowanie opracowanej przez projektanta Koncepcji.
  3. Dyskusja na temat zaproponowanych w Koncepcji rozwiązań technicznych.
  4. Zamknięcie spotkania.
Do pobrania:

Inne komunikaty

Kampania społeczna: SADZA PŁONIE, CZAD ZABIJA, ŻYJ!

Ruszyła 4. edycja kampanii pod hasłem „Sadza Płonie. Czad Zabija. Żyj!”, mająca na celu uświadomienie o zagrożeniach związanych ze smogiem, pożarami, zaczadzeniami oraz poinformowanie o konieczności i możliwościach zapobiegania skutkom tych niebezpiecznych zdarzeń.

Konkurs ofert

Konkurs ofert na wybór realizatora zadania publicznego w zakresie profilaktyki chorób pn. „Profilaktyka raka prostaty dla mężczyzn powyżej 40. roku życia zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola w 2023 r.”

Zduńska Wola decyduje

Dziesiąta edycja zduńskowolskiego Budżetu Obywatelskiego. Wystartowało głosowanie na pomysły zgłoszone przez mieszkańców

LXXIV sesja Rady Miasta Zduńska Wola

LXXIV sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się 21 września 2023 r. (czwartek) o godz. 9:00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26. Przebieg obrad można śledzić w Internecie.

Przejdź do treści