Dzisiaj jest: niedziela 27 września 2020        Imieniny: Damian, Wincenty, Kosma

Z uwagi na uzasadnione przewidywania dotyczące zwiększenia liczby osób doznających przemocy w rodzinie, Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ opracował nową publikację pn. „Osobisty plan awaryjny”.

Obecna sytuacja spowodowana rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ma negatywny wpływ na psychikę młodego człowieka. Brak kontaktu z rówieśnikami, brak możliwości korzystania
z aktywności fizycznej może rodzić frustrację, może powodować powstawanie lub pogłębianie stanów kryzysu emocjonalnego. Dla osób potrzebujących wsparcia i pomocy uruchomiony został Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Na chwilę obecna telefon będzie funkcjonował do 14 czerwca 2020 r.


Urząd Miasta Zduńska Wola informuje, że od 22 maja 2020 r. (piątek) przywraca się całkowity handel na targowiskach miejskich w Zduńskiej Woli przy zachowaniu zasad higieny oraz szczególnej ostrożności podczas prowadzonej działalności handlowej:


34 zł miesięcznie muszą zapłacić mieszkańcy Zduńskiej Woli, by pokryć opłaty, jakich za wywóz śmieci zażądał w przetargu Remondis. – To zbyt wysoka cena – mówi zdecydowanie prezydent Zduńskiej Woli i szuka wyjścia z patowej sytuacji.


Fala podwyżek opłat za wywóz śmieci dotarła do Zduńskiej Woli. Niemal 7 mln zł to najniższa oferta złożona w kolejnym przetargu na gospodarowanie odpadami. By sfinansować zadanie, miasto będzie musiało podnieść opłaty do 34 zł miesięcznie od osoby!


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza wdrożenie nowej odsłony Programu Czyste Powietrze 2.0. WFOŚ deklaruje m.in.: uproszczenie zasad, krótszy czas rozpatrywania wniosku, czy też dotacje dla tych, którzy źródło ciepła już wymienili.


W setną rocznicę urodzin Jana Pała II prezydent Konrad Pokora złożył kwiaty pod pomnikiem Papieża Polaka w Alejach Kościuszki. Kult Jana Pawła II jest w Zduńskiej Woli bardzo żywy, m.in. II Liceum Ogólnokształcące od 2006 roku nosi jego imię.


Punkt Kancelaryjny Urzędu Miasta od poniedziałku 18 maja ponownie będzie obsługiwał mieszkańców. Prezydent Konrad Pokora wydał zarządzenie wprowadzające zmiany w ograniczeniach zadań wykonywanych przez Urząd Miasta Zduńska Wola.


Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola od 4 maja znowu dostępne dla zwiedzających. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, zwiedzających obowiązują nowe zasady.


75 lat temu w Europie zakończyła się II wojna światowa. Wojenny dramat na zawsze zmienił oblicze naszego miasta. Z jego krajobrazu zniknęła niemal cała społeczność żydowska, najpierw stłoczona przez nazistów w getcie, a potem wywieziona i wymordowana w obozie zagłady w Chełmnie nad Nerem.