Dzisiaj jest: niedziela 12 lipca 2020        Imieniny: Jan, Wera, Brunon

Wczoraj pożegnaliśmy Stanisława Kornatkę, byłego radnego Rady Miasta Zduńska Wola, inicjatora powstania Wspólnoty Lokalnej Osiedla Nowe Miasto. Pan Kornatka był radnym miejskim w kadencji 1998-2002, społecznikiem, bardzo zaangażowanym w sprawy Zduńskiej Woli i jej mieszkańców.

Informujemy, że Urząd Miasta Zduńska Wola będzie czynny w najbliższą sobotę 27 czerwca 2020 r. w godzinach od 7:30 do 15:30. z wyjątkiem Urzędu Stanu Cywilnego (budynek nr 1) oraz Straży Miejskiej (budynek nr 5).


Dziś setne urodziny obchodzi Helena Mataśka. Z tej okazji szanowną jubilatkę z najlepszymi życzeniami odwiedził Konrad Pokora, prezydent Zduńskiej Woli.


Prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora przekazał radnym "Raport o stanie gminy Miasto Zduńska Wola w roku 2019". Dyskusja nad tym dokumentem odbędzie się na sesji Rady Miasta 2 lipca 2020 roku. Każdy z Mieszkańców Zduńskiej Woli może wziąć w niej udział.


Odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 roku (wtorek) o godzinie 12:15 w Gabinecie Radnego Urzędu Miasta Zduńska Wola, przy ul. Stefana Złotnickiego 12.


Zduńska Wola prowadzi właśnie badanie ankietowe, w którym możemy wskazać, co naszym zdaniem jest najistotniejszym problemem w naszym najbliższym otoczeniu. Alkohol? dopalacze? a może zanieczyszczenie powietrza, bezrobocie lub bezdomność? Co nas tak naprawdę trapi?


Skwer przy Pasażu Powstańców Śląskich w Zduńskiej Woli to popularny łącznik pomiędzy ulicą Łaską a ulicą Stefana Złotnickiego. Kipiący zielenią, kameralny fragment naszego miasta może stać się miejscem, w którym będą się spotykać, rozmawiać lub po prostu odpoczywać zduńskowolanie w każdym wieku.


Zgłoszenia kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2020 roku”


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 12 CZERWCA 2020 r. Urząd Miasta Zduńska Wola BĘDZIE ZAMKNIĘTY z wyjątkiem Urzędu Stanu Cywilnego (Bud. nr 1) oraz Straży Miejskiej (Bud. nr 5).


9 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 rozpocznie się XXII sesja Rady Miasta Zduńska Wola, zwołana w „trybie nadzwyczajnym” – zgodnie z art. 20  ust. 3 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713). W związku z art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) obrady odbędą się w zdalnym trybie, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.