Szukaj
Logo Miasta Zduńska Wola

»

Urząd szuka dyrektorów

Urząd szuka dyrektorków miejskich przedszkoli oraz szkół podstawowych. Kandydaci mogą zgłaszać się do 4 marca br.

Konkursy na stanowiska dyrektorskie w Publicznym Przedszkolu nr 4, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkole Podstawowej nr 11, Szkole Podstawowej nr 12 oraz Zespole-Szkolno Przedszkolnym nr 1 ogłosił zduńskowolski magistrat. Obecnym dyrektorom tych placówek kończą się kadencje.

O stanowisko dyrektora może ubiegać się nauczyciel mianowany, dyplomowany lub akademicki. Kandydat musi spełnić szereg kryteriów. Przede wszystkim wymagane jest posiadanie wykształcenia wyższego oraz tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego, wraz z przygotowaniem pedagogicznym i kwalifikacjami do pracy nauczyciela w szkole podstawowej.

Ponadto, kandydat musi ukończyć studia pierwszego lub drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania, albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. Wymagany jest również co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej lub dydaktycznej oraz uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy w okresie ostatnich pięciu lat przed przystąpieniem do konkursu. Dodatkowo kandydat powinien spełniać warunki zdrowotne niezbędne do pracy na stanowisku kierowniczym oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej.

Inne artykuły

Zajęcia sportowe w weekendy. Miasto poszukuje animatorów

„Aktywny weekend” to nowa forma zajęć sportowych, jakie mają być organizowane na boiskach szkolnych w Zduńskiej Woli. Miasto ma ofertę dla osób, które chciałyby prowadzić w weekendy zajęcia sportowe na przyszkolnych obiektach sportowych.

Targi edukacyjne w Zduńskiej Woli

Targi edukacyjne dla ósmoklasistów zorganizowano w I Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli. Uczniowie byli kuszeni przez szkoły średnie, by wybrali właśnie tę drogę edukacji.

Przejdź do treści