Szukaj
Logo Miasta Zduńska Wola

»

Konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów

Konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola, szkół podstawowych i zespołu szkolno-przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zduńska Wola.

Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola, szkół podstawowych i zespołu szkolno-przedszkolnego wskazanych poniżej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zduńska Wola:

  1. Publicznego Przedszkola nr 4 „Zaczarowana Kraina” w Zduńskiej Woli, ul. Stefana Żeromskiego 6
  2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Zduńskiej Woli, ul. Spacerowa 90
  3. Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli, ul. Jana Kilińskiego 27
  4. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Żeromskiego w Zduńskiej Woli, ul. Stefana Żeromskiego 2-4
  5. Szkoła Podstawowa nr 12 w Zduńskiej Woli, ul. Wileńska 3
  6. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zduńskiej Woli, ul. Złota 67

Oferty należy składać do dnia 4 marca 2024 r. do godziny 15.00 w formie:

  1. papierowej, w zamkniętej kopercie, w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola
  2. drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola (decyduje data wpływu do Urzędu)

Szczegółowe informacje dotyczące otwartego konkursu ofert:

Inne komunikaty

Obwieszczenie

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola w rejonie ulic: Paprockiej i Głównej oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zduńskowolanie wybrali prezydenta i radnych

Konrad Pokora został wybrany prezydentem Zduńskiej Woli na następną kadencję. Wygrał wybory w pierwszej turze z wynikiem 60,45 proc. Mieszkańcy Zduńskiej Woli wybrali także Radę Miasta Zduńska Wola.

Zadbaj o swojego pupila

Lecznica weterynaryjna przy ulicy Kościelnej rozpoczyna bezpłatne kastrowanie psów i kotów. Akcja startuje 4 kwietnia 2024 roku i potrwa do wyczerpania limitu

Zieleń na jedno kliknięcie

Trwa trzecia edycja Zielonego Budżetu Zduńskiej Woli. Opiniowanie projektów zgłoszonych przez mieszkańców trwa do 12 kwietnia br.

Przejdź do treści