Podstawy prawne

  • Zarządzenie nr 104/22 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych dotyczących wskazania zadań do Zielonego Budżetu Miasta Zduńska Wola 2023
  • Uchwała nr V/35/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
  • Uchwała nr VI/47/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 24 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
Przejdź do treści