Szukaj
Logo Miasta Zduńska Wola

Zduńskowolski Program In Vitro

PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ

Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego
dla mieszkańców miasta Zduńska Wola
na lata 2023-2024”

Pary przystępujące do Programu muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

Warunki medyczne:

Wiek kobiet musi mieścić się w przedziale 20 – 40 lat (według rocznika urodzenia). Warunkowo kobiety w wieku do 42 lat i u których stężenie AMH jest równe lub przekracza 1,2 ng/ml.

Warunki formalne:

  1. Para w dniu kwalifikacji do Programu posiada miejsce zamieszkania w Zduńskiej Woli oraz rozlicza się z podatków w Urzędzie Skarbowym w Zduńskiej Woli na rzecz miasta Zduńska Wola w okresie co najmniej 3 pełnych miesięcy poprzedzających dzień kwalifikacji do Programu.
  2. Osoby aplikujące do Programu (kobieta i mężczyzna) muszą przedłożyć wypełniony druk świadomej zgody na udział w Programie, a także podpisać oświadczenie, że nie są obecnie uczestnikami innego Programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych.
  3. Do Programu będą mogły zgłaszać się pary pozostające w związku małżeńskim lub w związku partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art. 2 ust. 1 pkt 8) ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności.

Miasto sfinansuje 1 procedurę dla jednej zakwalifikowanej pary w wysokości
do 5 000 zł.

Łącznie w Programie weźmie udział 10 par zakwalifikowanych do Programu
w latach 2023-2024.

Nabór wniosków, odbędzie się podczas Dnia Otwartego w dniu 18 sierpnia 2023 r. od godz. 11.00 do 18.00 w Inkubatorze Inicjatyw Społecznych – ul. Łaska 38.

Wnioski będą przyjmowane tylko w tym dniu o wskazanych godzinach. Wniosek należy złożyć osobiście przez zainteresowane pary udziałem w Programie. Liczy się kolejność zgłoszeń. 

Należy przedłożyć do wglądu wynik badania AMH.

Podczas Dnia Otwartego będzie można również zasięgnąć informacji o Programie lub skorzystać z porad dietetyka czy psychologa.

Wzór wniosku na stronie: https://bip.zdunskawola.pl/artykul/406/11482/miejski-program-in-vitro-nabor-wnioskow

Realizatorem Programu jest GAMETA-SZPITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy spółka komandytowa ul. Rudzka 34/36, 95-030 Rzgów (więcej informacji na stronie https://bip.zdunskawola.pl/artykul/524/11447/konkurs-ofert).

Wszystkie informacje znajdziesz w Uchwale nr LXX/1017/23 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie programu polityki zdrowotnej „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Zduńska Wola na lata 2023-2024”  .

Szczegółowych informacji udzieli Ci Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych, Dział Zdrowia i Polityki Społecznej

Urząd Miasta, ul. Stefana Złotnickiego 13, Budynek nr 4, I piętro, pok. 413
Tel.: 43 825-02-62 lub 43 825-02-60
Adres e-mail: m.nowinska@zdunskawola.pl

Przejdź do treści