Zduńskowolska Karta Mieszkańca

Rozliczaj podatek w Zduńskiej Woli i korzystaj z ulg przygotowanych przez miasto i partnerów. Zostań podatkowym patriotą!

Zduńskowolską Kartę Mieszkańca może otrzymać mieszkaniec Miasta Zduńska Wola, który rozlicza swój podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Zduńskiej Woli oraz członkowie jego najbliższej rodziny, czyli:

 • małżonek,
 • dzieci do 18. roku życia,
 • dzieci powyżej 18. Roku życia, które kontynuują naukę,
 • dzieci z niepełnosprawnością (bez ograniczeń wiekowych),
 • dzieci poniżej 4. roku życia korzystają z ulg na kartę rodzica.

Partnerzy programu:

 • MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. w zakresie usług świadczonych w Centrum Sportu i Rekreacji RELAKS w Zduńskiej Woli – „Zduńska Woda”, ul. prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza 20. Sprawdź zniżki.
 • Urząd Miasta wydaje kartę bezpłatnie.
 • Jeśli ją zgubisz, za wystawienie duplikatu będziesz musiał zapłacić
  6 zł.
 • Karta jest ważna przez 2 lata. Po upływie tego okresu musisz ponownie złożyć wniosek o jej wydanie.
 • Jeśli wyprowadzisz się poza Zduńską Wolę, musisz zwrócić swoją kartę do Urzędu Miasta.

Wszystkie informacje znajdziesz w Uchwale Rady Miasta nr XXVI/471/20.

Szczegółowych informacji udzieli Ci Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych, Dział Zdrowia i Polityki Społecznej

Urząd Miasta, ul. Stefana Złotnickiego 13, Budynek nr 4, parter, pok. 405
Tel.: 43 825-38-76 lub 43 825-02-62
Adres e-mail: d.parazka@zdunskawola.pl

Podczas składania wniosku urzędnik poprosi Cię o pokazanie:

 • pierwszej strony zeznania podatkowego PIT za poprzedni rok,
 • w przypadku cudzoziemca, mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do wniosku o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty dołącza się odpowiednio:

 1. w przypadku dziecka powyżej 18. roku życia, które uczy się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej;
 2. w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – oświadczenie o stopniu niepełnosprawności i okresie ważności orzeczenia, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do wniosku.

Wniosek na Kartę wraz z wymaganymi dokumentami możesz złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola, budynek 2.

Możesz też skorzystać z kontaktu elektronicznego – podpisz wniosek z użyciem profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego i wyślij go:

PIT rozliczaj tam, gdzie mieszkasz

Twój roczny podatek dochodowy PIT nie trafia w całości do Skarbu Państwa. Duża jego część zostaje przekazana do gminy, w której został rozliczony PIT. Wskazując w swoim zeznaniu podatkowym Zduńską Wolę jako miejsce zamieszkania wesprzesz miejski budżet.

Zachęcamy mieszkańców, aby rozliczali się w zduńskowolskim Urzędzie Skarbowym, bo część podatku dochodowego trafia bowiem do budżetu samorządu, w którym składasz PIT. 

Dzięki Twojemu podatkowi możemy likwidować piece węglowe, rozwijać Kępinę i tereny zielone, remontować drogi, budować place zabaw i realizować wiele ambitnych projektów dla mieszkańców miasta. 

Jeśli chcesz zasilić budżet Zduńskiej Woli, nie musisz być tu zameldowanym. Nie trzeba też przyjeżdżać do Urzędu Skarbowego. Gdy będziesz składać deklarację podatkową, wpisz adres zamieszkania w Zduńskiej Woli. Możesz to zrobić również rozliczając się przez Internet.

Tak. Każdy, kto płaci podatek dochodowy w Zduńskiej Woli, będzie mógł wystąpić do Urzędu Miasta o wydanie Zduńskowolskiej Karty Mieszkańca. Będzie ona uprawniała do zniżek w korzystaniu z usług świadczonych przez jednostki samorządowe i miejskie spółki. Dzięki niej mniej zapłacisz za wejście na pływalnię, baseny czy korty tenisowe. Rabat otrzymasz też w Miejskim Domu Kultury i Muzeum Historii Miasta. Urząd pracuje właśnie nad szczegółami zniżek. 

Jeśli rozliczasz się przez Internet:

 1. zaloguj się na podatki.gov.pl,
 2. zaktualizuj swoje miejsce zamieszkania – wpisz adres w Zduńskiej Woli, 
 3. zaakceptuj zmiany,
 4. sprawdź poprawność rozliczenia,
 5. wyślij elektroniczną deklarację PIT za 2020 r,
 6. złóż wniosek o Zduńskowolską Kartę Mieszkańca.

Jeśli rozliczasz się na papierowym formularzu:

 1. pobierz papierową deklarację PIT,
 2. wpisz w formularzu adres zamieszkania w Zduńskiej Woli,
 3. wypełnij pozostałe rubryki,
 4. podpisz się,
 5. złóż osobiście lub listownie w Urzędzie Skarbowym w Zduńskiej Woli (ul. Zielona 15, 98-220 Zduńska Wola),
 6. złóż wniosek o Zduńskowolską Kartę Mieszkańca.
Przejdź do treści