Szukaj
Logo Miasta Zduńska Wola

»

Zduńskowolska Karta Mieszkańca

Rozliczaj podatek w Zduńskiej Woli i korzystaj z ulg przygotowanych przez miasto i partnerów. Zostań podatkowym patriotą!

Zduńskowolską Kartę Mieszkańca może otrzymać:

 1. mieszkaniec Miasta Zduńska Wola, który rozlicza swój podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Zduńskiej Woli oraz członkowie jego najbliższej rodziny, czyli:
  • małżonek,
  • dzieci do 18. roku życia,
  • dzieci powyżej 18. roku życia, które kontynuują naukę,
  • dzieci z niepełnosprawnością (bez ograniczeń wiekowych),
  • dzieci poniżej 4. roku życia korzystają z ulg na kartę rodzica;
 2. mieszkaniec Miasta Zduńska Wola, który pobiera świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 3. przedsiębiorca będący osobą fizyczną, mający stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie Miasta, pod warunkiem niezawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 4. osoba fizyczna wpłacająca podatki stanowiące dochody własne Miasta, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a-d ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Partnerzy programu:

 • MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. w zakresie usług świadczonych w Centrum Sportu i Rekreacji RELAKS w Zduńskiej Woli – „Zduńska Woda”, ul. prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza 20. Sprawdź zniżki.
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli oferujący zniżki na bilety wstępu na baseny odkryte:
  • 16 % – bilet wstępu normalny od poniedziałku do piątku do godz. 16.00,
  • 20 % – bilet wstępu ulgowy od poniedziałku do piątku do godz. 16.00,
  • 20 % – bilety wstępu normalne i ulgowe od poniedziałku do piątku od godz. 16.00,
  • 15 % – bilet wstępu normalny od soboty do niedzieli i w święta,
  • 25 % – bilet wstępu ulgowy od soboty do niedzieli i w święta,
  • 19 % – karnet normalny na 10 wejść,
  • 25 % – karnet ulgowy na 10 wejść.
 • Miejski Dom Kultury oferujący 10 % zniżki na zakup biletów do Kina Ratusz. Zniżka nie obowiązuje na wydarzenia specjalne oraz w poniedziałek i wtorek.
 • Restauracja „Fabryczna Kuchnia i Kultura” przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 29. Restauracja oferuje do 10 % zniżki na dania z menu oraz do 10 % na akcje promocyjne.
 • Edinos sp. z o.o. z siedzibą ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa prowadząca internetowy sklep meblowy (www.edinos.pl). Sklep oferuje 6% zniżki na cały asortyment po wpisaniu kodu: 4b12484 na stronie https://www.edinos.pl/rabat
 • Rehabilitacja Srebrna przy ul. Srebrnej 11 oferująca 5% zniżki na zabiegi rehabilitacyjne i tlenoterapię w komorze hiperbarycznej,
 • Partsexpert Roman Wawrzyniak ul. Konwaliowa 15 oferuje 5% rabatu na zakup części samochodowych,
 • 5% zniżki na porady psychologiczne dla dzieci i młodzieży w Gabinecie Psychologicznym Emilii Świętczak przy ul. Łaskiej 90,
 • 5% ulgi na usługi fotograficzne w FOTO CENTER Jolanta Bąk przy ul. Złotnickiego 8,
 • K.B.F BEJMERT Sp. J. ul. Osmolińska 2A oferujący 5% rabatu na zakup mebli,
 • Sklep Zielarsko-Medyczny „Herba” Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego mgr Paulina Wancerz ul. Łaska 19 oferujący 10% zniżki na asortyment,
 • 5% zniżki na usługi florystyczne w kwiaciarni AGA Agnieszka Pilarek przy ul. Łaskiej 57A,
 • 5% zniżki na zakup kwiatów i roślin w kwiaciarni Chabazie Anna Tobiasz przy ul. Łaskiej 97,
 • 10% zniżki na zakup biletu wstępu normalnego i ulgowego, biletu instruktorskiego i uczestnika oraz na zakup karnetu normalnego i ulgowego w Pływalni Krytej przy Szkole Podstawowej nr 9 z OI przy ul. Kilińskiego 27,
 • 10% zniżki na zakup moskitier, roletek materiałowych oraz żaluzji aluminiowych, drewnianych i plisowanych w firmie OKNOMIX Paweł Piotrowski przy ul. Przemysłowej 17a.
 • Urząd Miasta wydaje kartę bezpłatnie.
 • Jeśli ją zgubisz lub uszkodzisz, za wystawienie duplikatu będziesz musiał zapłacić 2,83 zł.
 • Karta jest ważna przez 2 lata. Po upływie tego okresu musisz ponownie złożyć wniosek o jej wydanie.
 • Jeśli wyprowadzisz się poza Zduńską Wolę, musisz zwrócić swoją kartę do Urzędu Miasta.

Podczas składania wniosku urzędnik poprosi Cię o pokazanie:

 • pierwszej strony zeznania podatkowego PIT za poprzedni rok,
 • w przypadku cudzoziemca, mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do wniosku o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty dołącza się odpowiednio:

 1. w przypadku dziecka powyżej 18. roku życia, które uczy się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej;
 2. w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – oświadczenie o stopniu niepełnosprawności i okresie ważności orzeczenia, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do wniosku.

Wniosek na Kartę wraz z wymaganymi dokumentami możesz złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola.

Możesz też skorzystać z kontaktu elektronicznego – podpisz wniosek z użyciem profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego i wyślij go:

Do Programu mogą przystąpić:

 • jednostki organizacyjne podległe Miastu, w tym komunalne osoby prawne Miasta;
 • przedsiębiorcy

– na podstawie Deklaracji przystąpienia do Programu Zduńskowolska Karta Mieszkańca (pobierz wzór deklaracji).

Deklarację przystąpienia do Programu Zduńskowolska Karta Mieszkańca składa się w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola.

Możesz też skorzystać z kontaktu elektronicznego – podpisz deklarację użyciem profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego i wyślij ją:

Wszystkie informacje znajdziesz w Uchwale Rady Miasta nr LXVII/968/23 .

Szczegółowych informacji udzieli Ci Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych, Dział Zdrowia i Polityki Społecznej

Urząd Miasta, ul. Stefana Złotnickiego 13, Budynek nr 4, I piętro, pok. 412
Tel.: 43 825-38-76 lub 43 825-02-62
Adres e-mail: d.parazka@zdunskawola.pl

PIT rozliczaj tam, gdzie mieszkasz

Twój roczny podatek dochodowy PIT nie trafia w całości do Skarbu Państwa. Duża jego część zostaje przekazana do gminy, w której został rozliczony PIT. Wskazując w swoim zeznaniu podatkowym Zduńską Wolę jako miejsce zamieszkania wesprzesz miejski budżet.

Zachęcamy mieszkańców, aby rozliczali się w zduńskowolskim Urzędzie Skarbowym, bo część podatku dochodowego trafia bowiem do budżetu samorządu, w którym składasz PIT. 

Dzięki Twojemu podatkowi możemy likwidować piece węglowe, rozwijać Kępinę i tereny zielone, remontować drogi, budować place zabaw i realizować wiele ambitnych projektów dla mieszkańców miasta. 

Jeśli chcesz zasilić budżet Zduńskiej Woli, nie musisz być tu zameldowanym. Nie trzeba też przyjeżdżać do Urzędu Skarbowego. Gdy będziesz składać deklarację podatkową, wpisz adres zamieszkania w Zduńskiej Woli. Możesz to zrobić również rozliczając się przez Internet.

Tak. Każdy, kto płaci podatek dochodowy w Zduńskiej Woli, będzie mógł wystąpić do Urzędu Miasta o wydanie Zduńskowolskiej Karty Mieszkańca. Będzie ona uprawniała do zniżek w korzystaniu z usług świadczonych przez jednostki samorządowe i miejskie spółki. Dzięki niej mniej zapłacisz za wejście na pływalnię, baseny czy korty tenisowe. Rabat otrzymasz też w Miejskim Domu Kultury i Muzeum Historii Miasta. Urząd pracuje właśnie nad szczegółami zniżek. 

Jeśli rozliczasz się przez Internet:

 1. zaloguj się na podatki.gov.pl,
 2. zaktualizuj swoje miejsce zamieszkania – wpisz adres w Zduńskiej Woli, 
 3. zaakceptuj zmiany,
 4. sprawdź poprawność rozliczenia,
 5. wyślij elektroniczną deklarację PIT za 2020 r,
 6. złóż wniosek o Zduńskowolską Kartę Mieszkańca.

Jeśli rozliczasz się na papierowym formularzu:

 1. pobierz papierową deklarację PIT,
 2. wpisz w formularzu adres zamieszkania w Zduńskiej Woli,
 3. wypełnij pozostałe rubryki,
 4. podpisz się,
 5. złóż osobiście lub listownie w Urzędzie Skarbowym w Zduńskiej Woli (ul. Zielona 15, 98-220 Zduńska Wola),
 6. złóż wniosek o Zduńskowolską Kartę Mieszkańca.
Przejdź do treści