Szukaj
Logo Miasta Zduńska Wola

»

Zajęcia sportowe w weekendy. Miasto poszukuje animatorów

"Aktywny weekend" to nowa forma zajęć sportowych, jakie mają być organizowane na boiskach szkolnych w Zduńskiej Woli. Miasto ma ofertę dla osób, które chciałyby prowadzić w weekendy zajęcia sportowe na przyszkolnych obiektach sportowych.

Program Ministerstwa Sportu i Turystki  pod nazwą „Aktywna szkoła” zakłada, że w jego ramach prowadzone będą także zajęcia pod nazwą „Aktywny Weekend”. W Zduńskiej Woli do 17 kwietnia trwa nabór osób chętnych do ich prowadzenia na szkolnych boiskach. Osoby zainteresowane powinny zdecydować się do 17 kwietnia do godz. 15:30.

Zajęcia sportowe mają odbywać się na obiektach sportowych szkół podstawowych w Zduńskiej Woli w w soboty i niedziele  przez co najmniej 6 godzin tygodniowo, maksymalnie przez  50 godzin miesięcznie. W lipcu i sierpniu zajęcia mogą się odbywać także od poniedziałku do piątku, a maksymalna liczba godzin zajęć dla szkoły może zostać zwiększona o dodatkowe 100 godzin miesięcznie.

Stawka wynagrodzenia dla osoby prowadzącej zajęcia zaproponowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki za 1 godzinę wynosi 60,00 zł brutto (brutto oznacza kwotę, w którą wlicza się składki opłacane przez zleceniodawcę oraz zleceniobiorcę).

Kandydaci, którzy chcieliby  prowadzić zajęcia, powinni spełniać następujące warunki:

 • być nauczycielem wychowania fizycznego lub przedstawicielem organizacji sportowej np. klubu, fundacji, stowarzyszenia, okręgowego związku sportowego lub polskiego związku sportowego  lub być osobą dysponującą odpowiednim doświadczeniem;
 • posiadać wiedzę, doświadczenie i umiejętności umożliwiające prowadzenie zajęć;
 • być osobą niefigurującą w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Przed zawarciem umowy projektu trzeba przedstawić Informacją z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za:

 • przestępstwa określone w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego,
 • przestępstwa określone w art. 189a (handel ludźmi) oraz art. 207 (znęcanie się) Kodeksu karnego,
 • przestępstwa wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione, określone w przepisach prawa obcego.

W przypadku osób zamieszkujących w ciągu ostatnich 20 lat w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska lub osób podsiadających obywatelstwo innego państwa niż Rzeczpospolita Polska – przedstawienie Realizatorowi krajowemu informacji z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi; a jeżeli takie państwo nie przewiduje wydawania informacji do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi – przedłożenia informacji z rejestru karnego tego państwa. W przypadku gdy prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja, nie przewiduje jej sporządzenia lub w danym państwie nie prowadzi się rejestru karnego, osoba, o której mowa w niniejszym punkcie, składa Realizatorowi krajowemu stosowne oświadczenie (zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (DZ.U. 2023 poz. 1304 ze zm.).

Do podstawowych zadań osoby prowadzącej zajęcia w ramach zadania należeć będzie:

 • przygotowywanie miesięcznego harmonogramu zajęć sportowych ze wskazaniem terminów, godzin, rodzaju zajęć oraz grupy, do której są one kierowane (w szczególności z podziałem wiekowym),
 • prowadzenie zajęć sportowych,
 • prowadzenie dziennika zajęć,
 • składanie comiesięcznego oraz rocznego raportu podsumowującego wykonywanie powierzonych zadań,
 • angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem honorowym przez Ministra Sportu i Turystyki, jeśli te obejmują swoim zasięgiem obiekt, na którym będą odbywać się zajęcia.

Osoby zainteresowane powinny zdecydować się do 17 kwietnia do godz. 15:30. i skontaktować się z Katarzyną Bekalarczyk pod numerem telefonu 43 825 02 32.

Inne artykuły

Rusza program „Umiem pływać”

Rozpoczyna się rekrutacja do Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W Zduńskiej Woli zajęcia odbywać się będą na basenie przy szkole nr 9.

Webinarium dla seniorów i ich opiekunów 

Można zgłosić się na bezpłatne szkolenie dla seniorów i ich rodzin „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja”. Odbywać się będzie online jako tak zwane webinarium. Rejestracja już trwa.

Zduńskowolskie Dni Seniora po raz czwarty

Zduńskowolskie Dni Seniora to przedsięwzięcie, w którym połączone zostały siły wielu instytucji i organizacji, które przygotowały atrakcyjny program dla mieszkańców miasta. Seniorzy byli zarówno publicznością, jak i wykonawcami podczas festynu zorganizowanego w ramach seniorskiego święta.

Rowerowy trening jeszcze do wtorku

Do 21 maja trwa oficjalny trening do rywalizacji o tytuł Rowerowej Stolicy Polski. Od czerwca zduńskowolanie będą już mogli wykręcać wyniki dla miasta.

„Piknik rodziny – Karsznice 2024″

Całymi rodzinami bawili się na pikniku mieszkańcy osiedla Karsznice w Zduńskiej Woli. Festyn zorganizowano jako jedno z wydarzeń wybranych w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego.

Przejdź do treści