Pracownik społeczny na całą dobę

Katarzyna Balzam ze zduńskowolskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) została wyróżniona w konkursie Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego Roku 2020. W konkursie nagrodzono tylko piątkę urzędników z całego regionu. Nasz MOPS udowadnia, że wrażliwość pracowników jest kluczowa w podejściu do mieszkańców borykających się z problemami.

– Pamiętam rodzinę z wieloma problemami, która miała zostać umieszczona w domu pomocy społecznej. Podjęliśmy jednak ogromny wysiłek, angażując w pomoc wiele instytucji – opowiada Katarzyna Balzam. – Efekt? Rodzina pozostała w domu, w swoim środowisku. Co więcej, jeden z domowników podjął pracę zawodową, ma wsparcie osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej. Otrzymał komputer, z którego z powodzeniem dzisiaj korzysta – wspomina.

Katarzyna Balzam jest koordynatorką programu Kooperacje 3D w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli. W jego ramach specjalnym wsparciem objęto pięć zduńskowolskich rodzin, które borykają się z wykluczeniem, niepełnosprawnością, ubóstwem i życiową niezaradnością. W pomoc im zaangażowano wiele podmiotów, także spoza sektora pomocy społecznej, w tym instytucje publiczne i organizacje pozarządowe. Były to m.in. szkoły, domy kultury, Warsztat Terapii Zajęciowej czy PCPR.

– Realizacja tego projektu dała mi ogromną satysfakcję, bo współpraca wielu ludzi przyniosła wyjątkowe efekty – wyznaje Katarzyna Balzam. Jej zaangażowanie w pracę doceniło jury konkursu na Pracownika Socjalnego Województwa Łódzkiego Roku 2020. Poza projektem Kooperacje 3D kapituła zauważyła też rozwój Karsznickiego Klubu Seniora „Lokomotywa 60+”. Pod opieką Katarzyny Balzam udało się stworzyć aktywne, przyjazne miejsce, do którego seniorzy chętnie przychodzą i gdzie podejmują najróżniejsze aktywności. Klub wspiera swoich członków także w czasie pandemii np. rozdaje maseczki, robi zakupy, udziela wsparcia psychologicznego.

– Wizerunek pracownika socjalnego ewoluuje – podkreśla Katarzyna Balzam. – To ciężka praca, niemożliwa do wykonywania bez wrażliwości, zaangażowania i empatii. Nie da się po prostu po ośmiu godzinach wyjść z pracy, zamknąć drzwi i o niej nie myśleć. Nasi Klienci borykają się ze swoimi problemami przez całą dobę – zaznacza.

– Serdecznie gratuluję pani Katarzynie sukcesu, tym bardziej, że wyróżnienie Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego otrzymała po raz drugi – mówi Konrad Pokora, prezydent Zduńskiej Woli. – Choć jest ono indywidualne, traktujemy je jako ocenę pracy całego zespołu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Otwarcie na potrzeby drugiego człowieka jest i pozostanie domeną pracy wszystkich miejskich służb, zwłaszcza pomocy społecznej – dodaje.

Celem wojewódzkiego konkursu jest nagrodzenie pracowników socjalnych, którzy w swojej pracy wyróżniają się postawą, podejściem i odwagą w podejmowaniu wyzwań. Katarzyna Balzam jest starszym specjalistą pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli. Jest radną Zduńskowolskiej Rady Seniorów oraz pracuje w Zarządzie Wspólnoty Lokalnej Osiedla Nowe Miasto. W wojewódzkim konkursie została wyróżniona drugi rok z rzędu.

Inne artykuły

Przejdź do treści