Plany przystąpienia do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Władze Zduńskiej Woli szukają sposobu na powstrzymanie wzrostu cen za wywóz odpadów komunalnych. Prezydent Miasta proponuje, aby miasto przystąpiło do Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina". Na najbliższą sesję Rady Miasta przedłożył projekt uchwały w tej sprawie. Związek ma własną instalację unieszkodliwiania odpadów komunalnych "Orli Staw". Do związku należy 22 miast i gmin, m.in. Sieradz, Kalisz i Turek.

Przystąpienie do niego oznacza z jednej strony konieczność wykupienia udziałów, ale z drugiej Zduńska Wola, tak jak pozostali członkowie związku, miałaby bezpośredni wpływ na ustalanie ceny za zagospodarowanie odpadów przyjmowanych do „Orlego Stawu”. Korzyścią byłoby również to, że śmieci odwożone byłyby tylko do Sieradza, gdzie jest stacja przeładunkowa. Dzisiaj śmieci ze Zduńskiej Woli trafiają do Instalacji RIPOK w Dylowie, oddalonej od miasta o 58 km.

Prezydent Konrad Pokora tłumaczy, że projekt uchwały, który przedłożył radnym jest początkiem drogi. Kolejnym krokiem będzie przekazanie informacji Wojewodzie Łódzkiemu, a następnie uzyskanie odpowiednich pozwoleń właściwych urzędów marszałkowskich.

Inne artykuły

Przejdź do treści