Szukaj
Logo Miasta Zduńska Wola

»

Nowe bloki przy Chełmońskiego

Dwa nowe bloki mieszkalne wybudowane będą na osiedlu Południe w Zduńskiej Woli. Jest już gotowa pełna dokumentacja i wydano pozwolenie na budowę. Samorząd wystąpił także o dofinansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego. To kolejnych 60 mieszkań w mieście.

Planowana inwestycja, to budowa dwóch bloków mieszkalnych przy ul. Józefa Chełmońskiego 7 w Zduńskiej Woli, a jej wartość oceniono na ponad 19,6 mln zł. Powstać ma 60 mieszkań. Średnia planowana powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego to 50 mkw. Budować będzie Spółka SIM KZN Łódzkie Centrum, której udziałowcem jest Zduńska Wola.

Rada Miasta Zduńska Wola zdecydowała na  sesji w lutym, że miasto wniesie aportem grunty pod budowę nowych bloków przy ul. Józefa Chełmońskiego w Zduńskiej Woli. To będzie kolejny wkład do spółki SIM KZN Łódzkie Centrum, która ma wybudować nowe mieszkania. Wartość nieruchomości oszacowano na 1 mln 186 tys. zł. Powierzchnia to 4,2 tys. mkw.

Spółka SIM KZN Łódzkie Centrum w 2023 roku zleciła opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Zduńskiej Woli przy ul. Józefa Chełmońskiego 7 na terenie działek o nr ew. 72/36, 71/20, 71/18 obręb 0012”. Projekt przygotowała Pracownia Projektowania i Realizacji Abramski i Żurek z Gdańska. Natomiast 24 października 2023 roku zostało wydane pozwolenie na budowę.

Samorząd wystąpił z wnioskiem do Banku Gospodarstwa Krajowego o finansowanie inwestycji. Zduńska Wola ubiega się o dofinansowanie w wysokości 6 mln zł. Jeśli miasto je uzyska, perspektywa realizacji to rok 2025.

Mieszkania budowane w ramach SIM przeznaczone mają być dla osób i rodzin nie posiadających własnego mieszkania, a które stać na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Krajowego Zasobu Nieruchomości, to pomysł na budowanie tanich mieszkań. Zduńska Wola przystąpiła do spółki SIM KZN Łódzkie Centrum z innymi samorządami w województwie, a akt założycielski spółki został podpisany 4 kwietnia 2022 r.

Rada Miasta Zduńska Wola we wrześniu 2023 roku przyjęła uchwałę w sprawie określenia zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkania. Ustalono w niej między innymi dodatkowe kryteria pierwszeństwa oraz zasady przeprowadzania oceny. Te przyjęte przez radę przepisy będą mieć zastosowanie właśnie przy naborze wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań, które będą budowane przez SIM KZN Łódzkie Centrum. Podobne uchwały przyjęły także inne samorządy uczestniczące w przedsięwzięciu. W ten sposób wspólne zasady będą obowiązywały w każdej z gmin udziałowców SIM.

Budowanie mieszkań do spółki

Spółka SIM KZN Łódzkie Centrum została zawiązana przez wspólników, którymi są: Biała Rawska, Działoszyn, Inowłódz, Koluszki, Nowe Miasto nad Pilicą, Pajęczno, Tomaszów Mazowiecki,  Ujazd, Zduńska Wola i Skarb Państwa reprezentowany przez Krajowy Zasób Nieruchomości.

Ustalono, że kapitał zakładowy SIM KZN Łódzkie Centrum wynosić będzie 27 milinów złotych. Finansowanie uzupełni grant z Funduszu Dopłat i preferencyjny kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego.

W ramach inwestycji SIM zaplanowano budowę około tysiąca mieszkań na terenie każdego z samorządów tworzących spółkę. SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o. ma siedzibę w Tomaszowie Mazowieckim.

Podstawowym celem działalności spółki jest budowanie domów mieszkalnych, by systematycznie zwiększać liczbę tanich mieszkań dla osób o niskich lub umiarkowanych dochodach oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy o SIM. Budynki mają powstawać na działkach wniesionych aportem pod przyszłą zabudowę.

Inne artykuły

Targi edukacyjne w Zduńskiej Woli

Targi edukacyjne dla ósmoklasistów zorganizowano w I Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli. Uczniowie byli kuszeni przez szkoły średnie, by wybrali właśnie tę drogę edukacji.

Wieczór z Wawrzynem w Ratuszu

„Wieczór z Wawrzynem” to pierwsza odsłona obchodów 40-lecia pracy Andrzeja Wawrzyniaka: muzyka, autora tekstów oraz instruktora w Miejskim Domu Kultury Ratusz w Zduńskiej Woli. Koncert odbył się w czwartek, 11 kwietnia.

Komisje się napracowały, prezydent dziękuje

Obwodowe komisje wyborcze w Zduńskiej Woli przeliczyły łącznie karty wyborcze wrzucone do urn przez 15 tysięcy mieszkańców Zduńskiej Woli. A miejska komisja przyjęła ich protokoły w wyborach na prezydenta i do rady miasta. Za ciężką pracę należą im się podziękowania.

Przejdź do treści