Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

 

Łask, dnia 28 marca 2022 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
Sławomir Borkowski

Nasz znak: PIW.Zdr.5101.5.5.2022

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łasku przekazuje do wiadomości i wykorzystania służbowego Rozporządzenie nr 14/2022 Wojewody Łódzkiego z dnia 23.03.2022 r. uchylające rozporządzenie Wojewody Łódzkiego nr 28/2021 o nakazach i zakazach związanych z utrzymywaniem drobiu na terenie woj. łódzkiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łasku
lek. wet. Sławomir Borkowski

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku
ul. M. Konopnickiej 21, 98-100 Łask
tel.: (43) 675-21-08, fax: (43) 675-91-13,
e-mail: piwlask@piw-lask.pl, www.piw-lask.pl

Przejdź do treści