Inwestowanie w Zduńskiej Woli z ulgami w podatku

Rada Miasta zwalnia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, którzy zdecydują się zainwestować na terenie Zduńskiej Woli i utworzyć nowe miejsca pracy. Zwolnienia mogą przysługiwać nawet na 4 lata. Jest to uzależnione od wartości inwestycji lub ilości utworzonych miejsc pracy. Nowe przepisy będą obowiązywały po opublikowaniu ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Są elementem regionalnej pomocy inwestycyjnej, która ma służyć rozwojowi regionów i jest kierowana na realizację nowych inwestycji i nowych miejsc pracy. Docelowo powinny zaskutkować zwiększeniem wpływów do miejskiej kasy.

 Zwolnienie przysługuje prowadzącym działalność gospodarczą na wspieranie inwestycji początkowej lub na utworzenie miejsc pracy w następstwie realizacji inwestycji początkowej.

Zwolnienie na wspieranie inwestycji początkowej jest możliwe na okres:

    12 miesięcy, jeżeli wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji wynosiła co najmniej 600 tys. zł (mały przedsiębiorca), 1,5 mln zł (średni przedsiębiorca), 2 mln zł (duży przedsiębiorca),
    w sytuacji gdy wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji dokonanych przez małego przedsiębiorcę przekracza 600 tys. zł za każde kolejne zainwestowane 50 tys. zł powyżej kwoty 600 tys. zł przysługiwać będzie dodatkowe zwolnienie od podatku od nieruchomości przez okres 1 miesiąca, z zastrzeżeniem, że łączny okres zwolnienia nie może przekroczyć 36 miesięcy,
    w sytuacji gdy wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji dokonanych przez średniego przedsiębiorcę przekracza 1,5 mln zł za każde kolejne zainwestowane 150 tys. zł powyżej kwoty 1,5 mln zł przysługiwać będzie dodatkowe zwolnienie od podatku od nieruchomości przez okres 1 miesiąca, z zastrzeżeniem, ze łączny okres zwolnienia nie może przekroczyć 36 miesięcy,
    w sytuacji gdy wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji dokonanych przez dużego przedsiębiorcę przekracza 2 mln zł za każde kolejne zainwestowane 250 tys. zł powyżej kwoty 2 mln zł przysługiwać będzie dodatkowe zwolnienie od podatku od nieruchomości przez okres 1 miesiąca, z zastrzeżeniem, ze łączny okres zwolnienia nie może przekroczyć 48 miesięcy.

Zwolnienie na utworzenie miejsc pracy jest możliwe na okres:

    12 miesięcy, jeżeli nastąpił wzrost netto liczby pracowników o co najmniej 4 w odniesieniu do małego przedsiębiorcy albo co najmniej 7 w odniesieniu do średniego przedsiębiorcy albo co najmniej 10 w odniesieniu do dużego przedsiębiorcy w ciągu najpóźniej 3 lat od zakończenia inwestycji i miejsca pracy związane są z działalnością, której dotyczy inwestycja początkowa,
    24 miesięcy, jeżeli nastąpił wzrost netto liczby pracowników o co najmniej 8 w odniesieniu do małego przedsiębiorcy albo co najmniej 15 w odniesieniu do średniego przedsiębiorcy albo co najmniej 20 w odniesieniu do dużego przedsiębiorcy w ciągu najpóźniej 3 lat od zakończenia inwestycji i miejsca pracy związane są z działalnością, której dotyczy inwestycja początkowa,
    36 miesięcy, jeżeli nastąpił wzrost netto liczby pracowników o co najmniej 12 w odniesieniu do małego przedsiębiorcy albo co najmniej 20 w odniesieniu do średniego przedsiębiorcy albo co najmniej 30 w odniesieniu do dużego przedsiębiorcy w ciągu najpóźniej 3 lat od zakończenia inwestycji i miejsca pracy związane są z działalności, której dotyczy inwestycja początkowa,
    48 miesięcy, jeżeli nastąpił wzrost netto liczby pracowników o co najmniej 16 w odniesieniu do małego przedsiębiorcy albo co najmniej 25 w odniesieniu do średniego przedsiębiorcy albo co najmniej 40 w odniesieniu do dużego przedsiębiorcy w ciągu najpóźniej 3 lat od zakończenia inwestycji i miejsca pracy związane są z działalnością, której dotyczy inwestycja początkowa.

Inne artykuły

Przejdź do treści