Szukaj
Logo Miasta Zduńska Wola

»

Opłata targowa

Sprzedawcy handlujący na targowiskach za wyjątkiem tych, którzy posiadają na targowisku obiekty, od których płacą podatek od nieruchomości.

 • Na Targowisku miejskim „Mój Rynek” przy ulicy Adama Mickiewicza 11B:
  1. w części zadaszonej targowiska za zajęcie stanowiska do sprzedaży za każdy rozpoczęty metr bieżący – 5,00 zł;
  2. w części wybrukowanej targowiska za zajęcie stanowiska do sprzedaży za każdy rozpoczęty metr bieżący – 3,00 zł:
  3. w pozostałej części targowiska przy sprzedaży z i sprzed:
   a) samochodu osobowego – 15,00 zł,
   b) samochodu osobowego z przyczepą – 20,00 zł,
   c) samochodu ciężarowego i ciężarowo-osobowego do 3,5 t włącznie – 25,00 zł,
   d) samochodu ciężarowego i ciężarowo-osobowego do 3,5 t włącznie z przyczepą – 35,00 zł,
   e) samochodu ciężarowego powyżej 3,5 t – 40,00 zł,
   f) samochodu ciężarowego powyżej 3,5 t z przyczepą – 45,00 zł,
   bez względu na zajętą powierzchnię;
  4. przy sprzedaży z pojazdów lub przyczep, bez względu na zajętą powierzchnię:
   a) wyrobów piekarniczo-cukierniczych – 20,00 zł,
   b) mięsa, wędlin, drobiu, ryb – 40,00 zł;
  5. przy sprzedaży z pojazdów lub przyczep, bez względu na zajętą powierzchnię, wyrobów gastronomicznych – 50,00 zł;
  6. przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, pojemnika, wózka, itp. – 4,00 zł, bez względu na zajętą powierzchnię.
 • Na Ryneczku przy ul. Osmolińskiej:
  1. za zajęcie stanowiska do sprzedaży za każdy rozpoczęty metr bieżący – 4,00 zł, z wyłączeniem pkt 2-4;
  2. przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, pojemnika, wózka, itp. – 1,00 zł, bez względu na zajętą powierzchnię;
  3. przy sprzedaży z samochodu, bez względu na zajętą powierzchnię:
   a) samochód osobowy – 7,00 zł,
   b) samochód ciężarowy i ciężarowo-osobowy do 3,5 t włącznie – 13,00 zł,
   c) samochód ciężarowy powyżej 3,5 t – 16,00 zł;
  4. przy sprzedaży środków transportowych – 5,00 zł, bez względu na zajętą powierzchnię.

Uwaga! W przypadku zbiegu stawek stosuje się stawkę wyższą.

Opłatę targową wpłaca się inkasentowi, którym na targowisku „Mój Rynek” przy ul. Adama Mickiewicza 11B jest Elżbieta Witaszczyk, prowadząca PPHU „ELBLUM”. Natomiast na targowisku przy ul. Osmolińskiej Bożena Brodzka i Marta Wawrzyniak prowadzące Bazar „Osmolin” spółkę cywilną w Zduńskiej Woli.

W przypadku odmowy uiszczenia opłaty targowej zostanie wszczęte postępowanie podatkowe.

Skontaktuj się z nami, służymy Ci naszą pomocą.

 • Tel.: 43 825-02-55 lub 43 825-02-59
 • Urząd Miasta, budynek nr 4, pokój nr 403
Przejdź do treści