Rada Gospodarcza

Pobudzamy przedsiębiorczość zduńskowolan i dbamy o rozwój lokalnej gospodarki. Włączamy przedsiębiorców w tworzenie miejskich strategii i programów. Płaszczyzną dialogu jest Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Zduńska Wola. Jest to organ konsultacyjno-opiniodawczy.

Członkowie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Zduńska Wola

 1. Ernest Adamczyk – Goldencom Sp. z o.o.
 2. Romuald Bosakowski – Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Złotnicki” Sp. z o.o.
 3. Waldemar Czarnecki – Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.
 4. Piotr Effenberg – Norautron S.A.
 5. Przemysław Gibert – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
 6. Jan Kaczmarek – Centrum Pasaż Sp. z o.o.
 7. Roman Krzyżański – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
 8. Aleksandra Kurowska – PPH „Almax” Marianna Kurowska
 9. Sebastian Manicki – Mawo Technology S. Manicki M. Wojtasik sp. j.
 10. Bogumiła Mocna – Cech Rzemiosł Różnych
 11. Zbigniew Nowakowski – Nowa Logistic Sp. z o.o.
 12. Witold Pawelski – Ferax Sp. z o.o.
 13. Mieczysław Piekarski – PKS Zduńska Wola Sp. z o.o.
 14. Agnieszka Pietrzykowska – En-Wip Agnieszka Pietrzykowska
 15. Michał Płatek – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli
 16. Mieczysław Pluskota – Termet Grupa SBS Mieczysław Pluskota
 17. Zbigniew Płuciennik – Elektrociepłownia Zduńska Wola Sp. z o.o.
 18. Radosław Rogalski – Mabudo Sp. z o.o.
 19. Marek Trzciński – CKM Extrusion Sp. z o.o.
 20. Radosław Tyrakowski – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.
 21. Jakub Wójcik – Izodom 2000 Polska Sp. z o.o.
 22. Józef Wrzesiński – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Dor-Dach” s.c.
 23. Paweł Kurzawski- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Przejdź do treści