Szukaj
Logo Miasta Zduńska Wola

»

Rada Gospodarcza

Pobudzamy przedsiębiorczość zduńskowolan i dbamy o rozwój lokalnej gospodarki. Włączamy przedsiębiorców w tworzenie miejskich strategii i programów. Płaszczyzną dialogu jest Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Zduńska Wola. Jest to organ konsultacyjno-opiniodawczy.

Członkowie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Zduńska Wola

 1. Ernest Adamczyk – Goldencom Sp. z o.o.
 2. Waldemar Czarnecki – Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.
 3. Piotr Effenberg – Norautron S.A.
 4. Jan Kaczmarek – Centrum Pasaż Sp. z o.o.
 5. Roman Krzyżański – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
 6. Aleksandra Kurowska – PPH „Almax” Marianna Kurowska
 7. Sebastian Manicki – Mawo Technology S. Manicki M. Wojtasik sp. j.
 8. Bogumiła Mocna – Cech Rzemiosł Różnych
 9. Zbigniew Nowakowski – Nowa Logistic Sp. z o.o.
 10. Witold Pawelski – Ferax Sp. z o.o.
 11. Mieczysław Piekarski – PKS Zduńska Wola Sp. z o.o.
 12. Agnieszka Pietrzykowska – En-Wip Agnieszka Pietrzykowska
 13. Michał Płatek – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli
 14. Mieczysław Pluskota – Termet Grupa SBS Mieczysław Pluskota
 15. Zbigniew Płuciennik – Elektrociepłownia Zduńska Wola Sp. z o.o.
 16. Radosław Rogalski – Mabudo Sp. z o.o.
 17. Radosław Stefaniak – Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Złotnicki” Sp. z o.o.
 18. Marek Trzciński – CKM Extrusion Sp. z o.o.
 19. Radosław Tyrakowski – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.
 20. Jakub Wójcik – Izodom 2000 Polska Sp. z o.o.
 21. Józef Wrzesiński – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Dor-Dach” s.c.
 22. Paweł Kurzawski – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Przejdź do treści