Dzisiaj jest: poniedziałek 10 sierpnia 2020        Imieniny: Borys, Bogdan, Wawrzyniec

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarowanie odpadami to obowiązek miasta. Realizuje go wybrana przez urząd firma. Opłaty za odbiór śmieci mieszkańcy płacą miastu, które rozlicza się z wykonawcą usługi.

Kto płaci podatek?

 • Właściciele zamieszkiwanych nieruchomości.


Jaka jest wysokość opłat?

 • Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 28,00 zł za mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
 • W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości dwukrotności stawki podstawowej, czyli 56,00 zł.
 • Zwalnia się w części stanowiącej 2,00 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Właściciele nieruchomości zamierzający skorzystać ze zwolnienia są zobowiązani złożyć korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od właścicieli nieruchomości korzystających ze zwolnienia nie będą odbierane bioodpady.


Kiedy musisz opłacić podatek?

 • Za styczeń i luty – do 15 marca danego roku.
 • Za marzec i kwiecień – do 15 maja danego roku.
 • Za maj i czerwiec –  do 15 lipca danego roku.
 • Za lipiec i sierpień – do 15 września danego roku.
 • Za wrzesień i październik – do 15 listopada danego roku.
 • Za listopad i grudzień – do 15 stycznia następnego roku.


Jak opłacić podatek?

 • Opłatę obliczoną w deklaracji należy wpłacać w podanych terminach na rachunek Miasta Zduńska Wola w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli nr 39 9279 0007 0071 1166 2000 0100. Potrzebujesz dodatkowych danych do przelewu –> sprawdź.


Kupiłeś lub wynająłeś nieruchomość, złóż deklarację o odpadach!

 • Pobierz formularz deklaracji. –> pobierz
 • Wypełnioną i podpisaną deklarację złóż w Kancelarii Urzędu Miasta (ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola) lub w Biurze Dochodów Urzędu Miasta pok. 407 prześlij pocztą na wskazany adres.
 • Deklarację  możesz też złożyć elektronicznie przez e-Urząd. –> przejdź


Szczegółowe informacje
http://www.zdunskawola.pl/pl/menu-samorzad/urzad-miasta/podatki

Masz pytania dotyczące opłat lokalnych?

Skontaktuj się z nami, służymy Ci swoją pomocą.

 • Tel.: 43 825-02-79
 • Urząd Miasta, budynek nr 4, pokój nr 407