Raport o stanie gminy Miasto Zduńska Wola w roku 2020

Szanowni Państwo,

rok 2020 minął pod znakiem walki z koronawiursem. Pandemia, która niespodziewanie opanowała cały glob, poważnie zmieniła nasze życie. Zmusiła nas do izolacji, zaniechania podróży czy przejścia na pracę i edukację zdalną. Ograniczyła też poważnie życie społeczne w naszej lokalnej wspólnocie. W trosce o zdrowie zmuszeni byliśmy odwołać wiele planowanych imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Zgodnie z rządowym rozporządzeniem przez pewien czas dla mieszkańców zamknięta pozostawała biblioteka, kino, dom kultury, place zabaw, sale sportowe czy boiska.

Ogłaszane przez rząd lockdowny czasowo ograniczały też działalność przedsiębiorców. Nie pozostało to bez wpływu na kondycję naszej lokalnej gospodarki. Gdy piszę te słowa, klientów nadal nie mogą przyjmować m.in. restauracje i puby, siłownie i kluby fitness. Choć pomoc przedsiębiorcom jest zadaniem rządu, miasto podejmowało decyzje wspierające zduńskowolskie firmy. Wprowadziliśmy m.in. zwolnienia w opłacie czynszów za wynajem pod działalność lokali komunalnych i ulgi w podatku od nieruchomości.

Spadek dochodów firm i mieszkańców oraz wprowadzone zniżki uszczupliły miejski budżet. O ile nadejścia globalnej pandemii nikt z nas nie mógł przewidzieć, o tyle wiedzieliśmy, że w cyklu koniunkturalnym po wzrostach zawsze następuje kryzys. By przygotować na taki wypadek Zduńską Wolę, od początku kadencji porządkuję finanse miasta. Dzięki temu kondycja budżetu jest dziś stabilna, a instytucje finansowe darzą nas dużym zaufaniem. Również dlatego, że zdecydowałem się wprowadzić miejskie obligacje do obrotu na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Zarówno inwestorom, jak i mieszkańcom, gwarantuje to pełną przejrzystość finansową miasta.

Na inwestycje w 2020 r. wydaliśmy aż 31 mln zł. Choć był to rok trudny, nasze wydatki w tym obszarze wzrosły aż o 10 mln zł w stosunku do roku 2019. Dzięki większej dyscyplinie finansowej i bardzo sprawnemu pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, nie ma obawy, że nasze inwestycje będą ostro hamowały. To bardzo ważne, bo ich skala wpływa na rozwój lokalnej gospodarki.

Projekty, które realizujemy są blisko zduńskowolan, podnoszą ich komfort życia. Zgodnie z planem utwardzamy miejskie gruntówki. Przygotowujemy się też do rozbudowy dróg, które uwolnią w mieście tereny pod inwestycje, w tym budownictwo mieszkaniowe i jednorodzinne. Na rynku nieruchomości już zresztą widać pierwsze oznaki ożywienia, które są efektem żmudnej, dwuletniej pracy urzędniczej. Zaawansowany proces inwestycyjny prowadzą w Zduńskiej Woli prywatni deweloperzy oraz TBS Złotnicki. Ta miejska spółka wyłoniła w przetargu wykonawcę budynku wielorodzinnego, który stanie na działce po byłym dworcu PKS przy ul. Juliusza.

Konsekwentnie realizujemy też miejski program Stop Smog. W 2020 r. po raz drugi dofinansowaliśmy mieszkańcom wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródło ciepła. Na ten cel wydajemy już co roku 1 mln zł. Zdobyliśmy też dofinansowanie na termomodernizację miejskich kamienic. Dzięki temu wyrzucimy na złom ponad sto kolejnych pieców. Poprawimy też wygląd i estetykę przestrzeni miejskich. Jesteśmy ponadto krajowym pionierem wykorzystania nowych technologii w walce ze smogiem. Specjalną aplikację do planowania wymiany pieców projektowało dla nas kilkanaście zespołów informatyków z całej Polski w ramach prestiżowego Hackathonu dla Miast, w którym nasz pomysł wygrał w konkursie Polski Fundusz Rozwoju. Za program miasto nie zapłaciło ani złotówki.

Zduńska Wola staje się czystsza i przyjazna mieszkańcom również dzięki zielonym inwestycjom. Prowadzimy największą od lat modernizację oświetlenia ulicznego – wymiana starych sodowych opraw na energooszczędne lampy LED pozwoli nam zmniejszyć emisję szkodliwych gazów, ale też ograniczyć o 60-70 proc. wysokość rachunków za prąd. Wspieramy Miejskie Sieci Cieplne, które przyłączają do ciepłociągu kolejne domy. W całym mieście sadzimy drzewa i krzewy. Szczególnie dbamy o Kępinę, na rozwój której pozyskaliśmy kolejne dofinansowanie.

Sytuacja epidemiczna zmusiła nas też do podjęcia wyjątkowych działań, które bezpośrednio wpływały na bezpieczeństwo zdrowotne zduńskowolan. Przygotowaliśmy nauczycieli do zdalnej pracy z uczniami, dezynfekowaliśmy wiaty przystankowe, a wspólnie ze Starostwem Zduńskowolskim uruchomiliśmy mobilny punkt pobrań wymazów do testów na COVID-19.

Kryzys nas dotknął, ale nie przewrócił. Choć nie wyhamował tempa inwestycji w 2020 i 2021 r., nie wiemy, jaki będzie miał wpływ na rozwój miasta w dłuższym horyzoncie. Sporo zależy od rządu, którego decyzje mają bezpośredni wpływ na życie gospodarcze i który może tworzyć mechanizmy wsparcia zarówno dla firm, jak i samorządów.

To, w jakim punkcie Zduńska Wola była 31 grudnia 2020 r., prezentuje ten raport. To analiza twardych danych, która pozwala nam racjonalnie planować kolejne działania. Ich nadrzędnym celem pozostaje poprawa jakości życia zduńskowolan. Ważne jest też długofalowe budowanie odporności miasta na kryzysy. Koronawirus wniósł w nasze życie sporo niepewności. Nie poddajemy się jej jednak. Potrzebujemy teraz szczególnej determinacji i odwagi w podejmowaniu decyzji i realizacji projektów. Zduńska Wola to w końcu miasto z ambicjami!

Konrad Pokora
Prezydent Miasta Zduńska Wola

 

Pobierz:

 

Przejdź do treści