Szukaj
Logo Miasta Zduńska Wola

»

System Zarządzania Zielenią Miejską

System Zarządzania Zielenią Miejską zawiera wytyczne i standardy dotyczące kształtowania przestrzeni publicznej w Zduńskiej Woli. Jego wprowadzenie przyczyni się do realizacji postulatów ekologicznych w zakresie projektowanych rozwiązań przestrzennych w naszym otoczeniu.

Usprawni procedury projektowe, realizacyjne i pielęgnacyjne, obniży koszty urządzania i utrzymania terenów rekreacyjnych oraz zapewni przejrzystość działań administracyjnych. Wierzymy, że wdrożenie dokumentu zapobiegnie bezzasadnemu usuwaniu drzew z terenów publicznych.

Dzięki temu zwiększy się liczba dobrze urządzonych miejsc wypoczynku dla mieszkańców z zachowaniem naturalnego środowiska zwierząt zamieszkujących teren naszego miasta.

System Zarządzania Zielenią Miejską

 

Przejdź do treści