Raport o stanie gminy Miasto Zduńska Wola w roku 2019

Szanowni Państwo,

od początku mojej kadencji polityka miejska w Zduńskiej Woli koncentruje się na potrzebach mieszkańców. Dążymy do tego, by z roku na rok żyło się tu lepiej.

Jest kilka kluczowych czynników, które wpływają na ocenę jakości życia w mieście. Bazę stanowi zdolność zaspokojenia potrzeb bytowych. Dlatego jednym z priorytetów naszego samorządu jest pobudzenie lokalnego rynku mieszkaniowego. W roku 2019 r. pod zabudowę wielorodzinną przeznaczyliśmy dwie działki miejskie. Jedną przekazaliśmy Towarzystwu Budownictwa Społecznego „Złotnicki”, drugą sprzedaliśmy w postępowaniu przetargowym deweloperowi – oba podmioty rozpoczęły już prace koncepcyjno-projektowe nad budynkami. Jednocześnie prowadzimy program modernizacji i odnów mieszkań, które są w zasobach miejskich. Podnosimy komfort lokali, remontujemy klatki schodowe i dziedzińce, odświeżamy fasady. Poprawiamy zatem również wygląd przestrzeni publicznych, czyniąc Zduńską Wolę miastem zadbanym i coraz bardziej estetycznym.

Rozwój budownictwa dynamizujemy też wytyczając na terenie miasta nowe drogi, które umożliwiają dojazd do atrakcyjnych działek. W urzędzie trwają prace planistyczne nad przedłużeniem centralnie położonej ulicy Stefana Złotnickiego. Chcemy też dobudować brakujące odcinki ulicy Kaczej, co pozwoli stworzyć na przedmieściach osiedle domów jednorodzinnych. Trwa też program utwardzania miejskich gruntówek, który cywilizuje warunki mieszkania w wielu dzielnicach i usprawnia wewnątrzmiejski system komunikacji.

Podstawową potrzebą bytową każdego z nas jest też zdrowie. Dlatego jednym z naszych priorytetów jest ograniczenie niskiej emisji, która od jesieni do wiosny zatruwa powietrze w Zduńskiej Woli. W 2019 r. uruchomiliśmy program Stop Smog, przyznając z budżetu miasta dotacje tym właścicielom domów jednorodzinnych i wspólnotom mieszkaniowym, które zlikwidują piece węglowe centralnego ogrzewania. Przeznaczyliśmy na ten cel prawie 0,5 mln zł, co pozwoliło pozbyć się niemal stu „kopciuchów”. Sukces pilotażu zachęca nas do kontynuowania działań w przyszłych latach. Jednocześnie wspieramy rozwój Miejskich Sieci Cieplnych, przyłączając do nich kolejne obiekty wielorodzinne, w tym te należące do miasta.

Zdrowie zduńskowolan zależy też od ich aktywności fizycznej. Miasto inwestuje więc w rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej i promuje rozwój sportu powszechnego. W 2019 r. wykonaliśmy zadaszenie pneumatyczne nad jednym z orlików. Tylko ten jeden projekt pozwolił znacząco wzbogacić ofertę sportową i zwiększyć dostępność mieszkańców do infrastruktury. Dzięki przeniesieniu zajęć piłkarskich ze szkolnych sal gimnastycznych na zadaszone boisko, mogliśmy udostępnić te pierwsze fanom innych dyscyplin
sportu. Uruchomiliśmy amatorskie ligi piłki nożnej i koszykówki, zorganizowaliśmy rozgrywki siatkarskie. Miasto kontynuowało też inwestycje w budowę krytej pływalni, modernizację zaplecza na stadionie miejskim i budowę sali gimnastycznej z zapleczem i dwoma boiskami zewnętrznymi przy Szkole Podstawowej nr 5.

Rozumiemy też potrzebę rozwoju zawodowego i osobistego mieszkańców. Po latach od pierwotnego pomysłu doszło w 2019 r. do podpisania umowy, na mocy której spółki kolejowe mają stworzyć w Karsznicach port przeładunkowy. To projekt, który ma szansę zdynamizować rozwój biznesowy miasta. Działania urzędu otworzyły do niego drogę. Przekazaliśmy PKP posiadaną dokumentację projektową, raport z wykonanych przez nas badań i kompletny wniosek o dofinansowanie. Dzięki temu spółka powołana do budowy portu w Karsznicach zdążyła złożyć wniosek o finansowanie unijne na tę inwestycję. Wspólnie z Powiatem Zduńskowolskim i okolicznymi samorządami zakończyliśmy też w minionym roku budowę łącznika do drogi ekspresowej S8, która zwiększyła dostępność komunikacyjną miasta i otworzyła dostęp do terenów inwestycyjnych.

Miasto posiada ograniczone zasoby, więc nie może zaspokoić każdego  oczekiwania. Zarządzanie nim jest więc sztuką podejmowania decyzji. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, dlaczego dokonujemy takich, a nie
innych wyborów. Gdzie dziś jesteśmy i dokąd zmierzamy. Dlatego po raz drugi oddajemy raport o stanie miasta. To podsumowanie naszych działań w 2019 r. Ujęliśmy je w dziewiętnastu działach – wszystkie tworzą wieloaspektowy obraz Zduńskiej Woli. Struktura raportu nie odbiega znacząco od tej, którą przyjęliśmy przed rokiem. Dzięki temu każdy ma szansę dokonać porównań między rokiem 2018 i 2019.

Zduńska Wola to miasto z ambicjami. Naszymi ambicjami są ambicje zduńskowolan. Każdego dnia pracujemy, by im sprostać!

Konrad Pokora
Prezydent Miasta Zduńska Wola

 

Pobierz:

Przejdź do treści