Patron miasta

Patronem Miasta Zduńska Wola jest św. Maksymilian Maria Kolbe. 

 

Urodził się w Zduńskiej Woli 8 stycznia 1894 r. i został ochrzczony w kościele pw. Najświętszej Marii Panny imieniem Rajmund. Był synem Juliusza Kolbego (zm. 1914) i Marianny z Dąbrowskich (zm. 1946). Był drugim z kolei dzieckiem Kolbów. Rodzice trudnili się tkactwem chałupniczym, ale z powodu ciężkich warunków materialnych byli zmuszeni zwinąć warsztat i przenieść się do Łodzi, a potem do Pabianic, gdzie ojciec pracował w fabryce, a matka prowadziła sklepik i pracowała jako położna (ok. 1897).

 

Dom urodzin św. Maksymiliana Marii Kolbe, fot. Małgorzata Zagórska-Kowalewska

 

W 1907 r. franciszkanie konwentualni ze Lwowa prowadzili w Pabianicach misje. Rajmund wraz ze swoim starszym bratem Franciszkiem, postanowił wstąpić do franciszkanów. Obaj przedarli się przez granicę z zaboru rosyjskiego do Lwowa, gdzie wstąpili do małego seminarium franciszkanów konwentualnych. W trzy lata potem podążył za nimi brat najmłodszy, Józef. Lwów przypomniał Rajmundowi czasy, kiedy to w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej łaskawej król polski, Jan Kazimierz, ogłosił Maryję Królową Polski i złożył na Jej ręce ślubowanie (1656). Przed tym samym obrazem postanowił i on także poświęcić się Maryi. „Z twarzą pochyloną ku ziemi – napisze w swoich pamiętnikach – obiecałem Najświętsza Maryi Pannie, królującej na ołtarzu, że będę walczył dla Niej. Jak? – nie wiedziałem, ale wyobrażałem sobie walkę orężem materialnym”.

W latach 1912 -1919 studiował filozofię i teologię w Rzymie, gdzie w 1917 r. założył Rycerstwo Niepokalanej. W Rzymie też otrzymał święcenia kapłańskie oraz odprawił pierwszą Mszę Św. w kościele Św. Andrzeja delie Fratte.

Wrócił do Polski, gdzie od 1922 roku wydawał pismo Rycerz Niepokalanej. W 1927 r. rozpoczął budowę klasztoru Niepokalanów k. Teresina. W 1929 r. otworzył Małe Sanktuarium Misyjne w Niepokalanowie, a w 1930 założył ośrodek misyjny w Japonii. Do Polski wrócił w 1936 r. i do 1939 r. kontynuował swoją misję w szerzeniu słowa bożego i kultu Niepokalanej.

 

Cela klasztorna Ojca Maksymiliana w Niepokalanowie dzisiaj.

 

Po wybuchu drugiej wojny światowej został aresztowany przez gestapo 19 września 1939 roku i trafił do więzienia na Pawiaku, a stamtąd kolejno do obozów Łambinowice, Gębice i Ostrzeszów. Został zwolniony w grudniu tego samego roku. Wrócił do Niepokalanowa i jeszcze przez nieco ponad rok prowadził misję. Następnie znowu został aresztowany. Tym razem trafił do obozu zagłady w Oświęcimiu.

Pewnego dnia, gdy spośród więźniów kapo wskazywało dziesięć osób na śmierć, jako karę za ucieczkę jednego z osadzonych, Maksymilian Maria Kolbe zgłosił się w zastępstwie jednego z wybranych. W ten sposób uratował życie Franciszkowi Gajowniczkowi. Sam trafił do bunkra śmierci, gdzie był głodzony, a po siedemnastu dniach otrzymał śmiertelny zastrzyk z trucizny. Jego ciało spalono w krematorium obozu Auschwitz.

Franciszek Gajowniczek przeżył wojnę, został wyzwolony przez wojska amerykańskie z obozu Sachsenhausen w maju 1945 r. Dożył wieku 94 lat, zmarł w 1995 r. i spoczął na cmentarzu w Niepokalanowie.

Maksymilian Maria Kolbe został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II 10 października 1971 r. Stolica Apostolska uznała świętego patronem Miasta Zduńska Wola 6 lutego 1998 r.

Więcej informacji o św. Maksymilianie Marii Kolbem dostępnych jest na www.kolbe.pl.

 

Związek Gmin Maksymilianowych 

Miasto Zduńska Wola zainicjowało powstanie Stowarzyszenia Gmin Maksymilianowych, które łączy we współpracy gminy związane z ważnymi etapami życia świętego. Należą do niego:

  • Zduńska Wola – miasto urodzin i chrztu świętego
  • Pabianice – miasto w którym dorastał Rajmund Kolbe
  • Teresin – miejsce powstania zakonu Niepokalanów
  • Oświęcim – miejsce kaźni św. Maksymiliana Marii Kolbego

Więcej informacji o Związku Gmin Maksymilianowych znajdziesz na stronie internetowej stowarzyszenia. 

 

Święto Miasta Zduńska Wola

Na pamiątkę kanonizacji św. Maksymiliana Mari Kolbego święto Miasta Zduńska Wola obchodzone jest 10 października.

 

Muzeum Dom Urodzenia św. Maksymiliana Kolbego

Muzeum mieście się w domu, w którym Maksymilian Kolbe przyszedł na świat. Jest to odrestaurowany dom tkacki. Ekspozycję muzealną przygotowali pracownicy i sympatycy Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. Składają się na nią zbiory tej placówki, dokumentujące życie świętego i jego rodziny

Godziny otwarcia od maja do września:
poniedziałek-piątek: 10.00-16.00
sobota-niedziela: 14.00-16.00

Godziny otwarcia od października do kwietnia:
poniedziałek-piątek: 10.00-14.00
sobota-niedziela: 14.00-16.00

Kontakt – tel. 518-014-880

Przejdź do treści