Skansen Lokomotyw i Urządzeń Technicznych

Skansen Lokomotyw i Urządzeń Technicznych jest pamiątką po jednym z najważniejszych węzłów kolejowych w Polsce. Ulokowano go w Karsznicach na trasie magistrali Śląsk-Porty.

Przez wiele lat teren skansenu popadał w ruinę. Na skutek zmian zachodzących w strukturach PKP stał się nieco zapomniany i zaniedbany. Perełka industrialna Zduńskiej Woli odchodziła w niepamięć. Miasto Zduńska Wola postanowiło przejąć pod swoją opiekę zagrożony wandalizmem teren skansenu i jego eksponaty. Dziś skansen jest filą Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.

Chcesz wiedzieć więcej o działalności Skansenu?

Odwiedź stronę internetową: https://muzeumzdunskawola.pl/skansen/

Kontakt

https://zdunskawola.pl/kontakt/jednostki-organizacyjne/muzeum-historii-miasta/

Przejdź do treści